XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. március 3., csütörtök

Március 3.Lk 15,25-32
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült - felelte. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. - Az mondta neki: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.”

Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni”. Az idősebbik fiú reakciója nem áll annyira mesze tőlünk, ahogyan ezt talán szeretnénk. Minket is néha a harag foghat el. A harag önmagában nem rossz dolog. Olyan jelenség, amely természetesen ébred fel bennünk, amikor olyasmit tapasztalunk a környezetünkben, ami nem tetszik, vagy amit nem akarunk. A idősebbik fiúnak semmiképpen sem tetszett, hogy az atya az ő szemében arcátlan, bűnös öcsnek ilyen nagy ünnepélyt rendez. Harag ébredhet fel bennem pl., ha barátaim hátam mögött valamit intéznek, és nekem nem szólnak. Dühös leszek, ha mondok valamit, és nem tartják be. Sok minden történhet, ami nekem nem tetszik, vagy akaratom ellen van, és előhívhatják bennem a harag érzését. Fontos, hogy ne próbáljunk a haragnak ellenállni vagy ragaszkodni hozzá, hanem engedjük, hogy elmenjen, ahogyan jött, így gyorsan túl leszünk rajta. Az is segíthet, hogy az érem másik oldalát is figyelembe vesszük: Mégis miért tudnék hálát adni? Mivel akart nekem jót tenni? Mivel az idősebbik fiú úgy érezte, hogy igazságtalanul bántak vele, ragaszkodott a haragjához, és elzárkózott a többiektől. Az apja mégis kijött és kérlelte – tudjuk, hogy nem könnyű olyan emberhez fordulni és beszélni azzal, aki dühös. De az atya szeretete a fia iránt legyűrt minden zárkózást, haragot. Nem tudjuk, hogyan folytatódott a történet, hogy végül az idősebbik fiú bement-e a házba és ő is ünnepelt-e; hogy rendbe jött-e az atyjával és öccsével való kapcsolata; vagy hogy kapcsolatuk ugyanúgy maradt-e. Családunkon belül, ismerőseink között is talán ismerünk olyan esetet, amikor haragból megszakítottak kapcsolatokat. A nagyböjtben különösen meg vagyunk hívva arra, hogy kapcsolatainkat rendezzük. Hol hordozunk szívünkben még haragot embertársaink iránt? Vagy akár Isten iránt? Ne féljünk Istennek megmutatni, ami bennünk van, és elbeszélgetni vele arról.

Feladat a mai napra: Figyelek a szívemre. Milyen érzéseket tapasztalok a nap folyamán? Amikor ezek megnehezítik az emberi kapcsolataimat, segítséget kérek Istentől.

Este:Visszatekintés a napra: Tapasztaltam indulatot, haragot? Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött.” (Ef 4,26) Azért a nap végén az Atya újra kilép hozzám és felkínálja szívemnek az igazi békességet. Megtanítottam hallgatni a lelkem, így békét szereztem neki.” (Zsolt 131,2)