XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. február 12., vasárnap

Február 12.Sir 15,15-20; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. … Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson. És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.

A mai evangéliumban Jézus így kezdi tanítását: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni.” Majd azzal folytatja, hogy rávilágít a tízparancsolat egyes pontjaira és megmutatja az új, Isten akarata szerinti magatartást. „Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.” Isten szemében már a legkisebb ítélkezés, harag méltó a büntetésre. Milyen magas mércét állít elénk az Úr! Pedig korábban azt mondta nekünk: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Jézus csak konkretizálja, hogy a mindennapi életben mit is jelent ez a boldogmondás. Nem elég csupán rábólintani, és azt mondani, hogy igaz, hanem a mindennapi életben gyakorolnunk kell, mert akkor fogjuk csak megtapasztalni, hogy tényleg Jézusnak van igaza. Szánjunk időt arra, hogy átgondoljuk családi életünket!
A szív tisztaságát a különféle indulatok, ítéletek, a bűn mocskolja be. A szemérmetlenség, az irigység, a harag, saját hűségem feladása... Nem is olyan könnyű tisztán tartani szívünket. Hányszor mondjuk azt, hogy nem tartok haragot senkivel, mindenkivel jóban vagyok. De akkor miért panaszkodom mégis a másikra, miért pletykálok másokról? Jézus mondja: „Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.” Kemény szavak ezek! Azok számára kemények, akik nem akarnak szembesülni haragjukkal, és nem keresik a kiengesztelődés útját. Azok számára azonban, akik a szeretetre törekszenek, és kiirtják a megszólásokat a szívükből, az egyenesség, a béke és az öröm útját járják.
Még egy fontos tanítást mond Jézus a házasságtörésről: „Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele.” Mennyire „normálisnak” tűnik korunkban az a gyakorlat, hogy aki saját házasságában nehézségekkel küszködik, „vigasztalást” keres másnál. S mielőtt észrevette volna, már házasságot is tört. Mennyire fontos megtanulni, hogy jól szeressük a másikat: kiengesztelődni, megbocsátani, meghallgatni, elfogadni. Igen, ezek néha nagyon nehéz gyakorlatok. Mégis az egyetlen út a boldogság és a tökéletesség felé.
Feladat a mai napra: Szívleljük meg Jézus tanítását! Ma különösképpen szívem tisztaságára törekszem.