XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. február 16., csütörtök

Február 16.1Jn 5,1-3.10a.11-13.20                                             (Isten örök életet adott nekünk, s ez az élet az ő Fiában van)

Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülötte, és aki a szülőt szereti, szereti szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent, és megtesszük parancsait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. ... Aki hisz az Isten Fiában, magában hordja az (Isten) tanúságát. ... Mert ennek a tanúságnak az a tartalma, hogy az Isten örök életet adott nekünk, s ez az élet az ő Fiában van. Aki magáénak mondhatja a Fiút, annak van élete, aki nem mondhatja magáénak az Isten Fiát, annak nincs élete. Ezeket azért írtam nektek, akik hisztek az Isten Fia nevében, hogy megtudjátok: örök életetek van. … Tudjuk, hogy az Isten Fia eljött, és megadta nekünk a belátást ahhoz, hogy megismerjük az Igazat. Mi az Igazban vagyunk, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

 János evangélista nyelvezete sokszor elvontan hangzik, nem mindig érthető azonnal. Igényli, hogy ráfordítsuk figyelmünket, hogy valamennyire „átrágjuk”, ameddig meg nem értjük. János evangélista mindig, újra és újra a hit lényegére utal, ahogyan a mai idézetben – az első levele végén – is látjuk, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által örök életünk van. „Ezeket azért írtam nektek, akik hisztek az Isten Fia nevében, hogy megtudjátok: örök életetek van.” Az örök élet nem más, mint Isten irántunk végtelen szeretetből adott ajándéka. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16) Ez az örök élet pedig már most, a mai napon van, nem csupán a halál után kezdődik, ahogyan sokan helytelenül gondolják. Nincs két életünk, egy a halál előtt és a halál után, egyedül egy van. Ezt hangsúlyozza  János evangélista: „Aki magáénak mondhatja a Fiút, annak van élete, aki nem mondhatja magáénak az Isten Fiát, annak nincs élete.” Felmerülhet a kérdés: de mit jelent „magáénak mondani”? Hogyan történik ez meg? A hit és a szeretet által, amikor hiszünk Jézusban és neki, és szeretjük őt, mivel tesszük azt, amit kér tőlünk. Tehát a Jézussal való szeretetkapcsolatban élve megkapjuk az életet. E kapcsolat azonban elválaszthatatlanul össze van kötve a testvéreinkkel, az embertársainkkal való kapcsolattal. „Aki a szülőt szereti, szereti szülöttét is.” Az élet, örök élet esszenciája tehát a szeretet. Aki szeret, annak örök élete van. „Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad.” (1Jn 3,14) Éljük meg ma ezt az életet Krisztusban, az ő szeretetében.
Feladat a mai napra: Kérem a Szentlélektől, hogy mutassa meg, kiket és hogyan szeressek ma.