XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. február 2., csütörtök

Február 2.Iz 49,14-15                  („Isten apa de még inkább anya”.)
Így panaszkodott Sion: „Elhagyott az Úr! Megfeledkezett rólam!” De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? S még ha az megfeledkeznék is: én akkor sem feledkezem meg rólad.
Mennyire fontos volt Jézusnak, hogy a tanítványai tudják, az Isten, Atya, de olyan Atya, amilyennek Ő ismeri. „Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.” (Jn 20,17) Sőt, az Atya Istent ők is meg tudják ismerni. Bizonyára, mint jó zsidóknak, voltak ismereteik arról, kicsoda Isten, de Jézus más és mélyebb tapasztaltra akarta vezetni őket.
Jézus egész életében nagy irgalmasságot mutatott a szegények, és minden ember felé. Ő mutatta meg az Atyaisten arcát:  Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. (Mt 5, 44-45)
Ezért nem kell félni semmitől, nem kel félni Atyaistentől mivel Ő atya és anya.
I. János Pál pápa mondja: „Isten apa de még inkább anya”.
A mai napon tudjunk rácsodálkozni az Atyaisten irántunk való szeretetére, és hogy Jézus nemcsak a tanítványainak, hanem nekünk is meg akarja adni a lehetőséget, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk Vele.
Feladat a mai napra: Tegyük fel magunknak a kérdést, milyen volt Jézus kapcsolata mennyei Atyjával, és milyen a mi kapcsolatunk Vele.