XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. január 17., péntek

Január 17.Jn 6,37-40                          (A vasárnap kötelezettsége)

Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. S aki hozzám jön, nem taszítom el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött. Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon.”

Az Egyház parancsa meghatározza és pontosabbá teszi az Úr törvényét: "Vasárnap és más kötelező ünnepeken a hívők kötelesek szentmisén részt venni. "(CIC 1247) "A szentmisén való részvétel kötelezettségének eleget tesz, aki bárhol, katolikus szertartás szerint végzett misén jelen van, magán az ünnepnapon vagy az előző nap estéjén." (CIC 1248, 1. §). (KEK 2180). A vasárnapi Eucharisztia megalapozza és erősíti az egész keresztény életet. Ezért a híveknek részt kell venniük az Eucharisztián a kötelező ünnepeken, hacsak komoly okuk nincs rá, hogy elmaradjanak (például betegség vagy a csecsemők ellátása, vagy lelkipásztoruk föl nem menti őket). (Vö. CIC 1245). Akik szándékosan nem tesznek eleget e kötelezettségüknek, súlyos bűnt követnek el. (KEK 2181). Az Eucharisztia vasárnapi, közös ünneplésén való részvétel tanúskodik a Krisztushoz és az ő Egyházához tartozásról és a hozzájuk való hűségről. A hívek ezzel tanúsítják közösségüket a hitben és a szeretetben. Ugyanakkor tanúskodnak Isten szentségéről és az üdvösségbe vetett reményükről. A Szentlélek segítségével kölcsönösen erősítik egymást. (KEK 2182). "Ha szent szolgálatot teljesítő személy (pap) hiányában, vagy más súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy a hívők részt vegyenek a plébániatemplomban vagy más szent helyen a megyéspüspök előírásai szerint tartott igeliturgián, ha van ilyen, vagy töltsenek kellő időt imádsággal egyénileg a családban, vagy alkalmasint több családból álló csoportban." (CIC 1248, 2. §). (KEK 2183).
Feladat a mai napra: A vasárnapi szentmisén való részvétel Isten akarata, amit az egyház parancsolatain keresztül fejez ki. Jézus sem azért jött, hogy a maga akaratát teljesítse, hanem annak akaratát, aki őt küldte, a Mennyei Atyáét. Mit jelent számomra Isten akaratát teljesíteni? Néha ellenállást, kedvtelenséget érezhetünk magunkban a szentmise iránt, értelmetlennek tűnhet az, hogy „túlteszem magam a kedvtelenségen”. Bár egyáltalán nem értelmetlen, hiszen még akkor is, ha nem érzek semmit, vagy nem lelkesedem érte, a Szentlélek tud bennem dolgozni! A mai napon odanyújtom Istennek imádságomban a z esetleges bennem lévő lelkesedés, a kedv és lendület hiányát, és kérem a Szentlélek kegyelmét, hogy vasárnap új szívvel vehessek részt a szentmisén.