XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. május 21., kedd

Május 21.Gal 5,16.22-25                   (a Lélek fakaszt általunk gyümölcsöt)
Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan s egymásra irigykedve hiú dicsőség után.

Arra kéri fel szent Pál a Galáciában lévő közösséget: Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek. Nem elég, hogy csak kérjük a Szentlelket, hogy jöjjön el, hanem engedni is kell neki, hogy szabadon működjön bennünk. Konkrét viselkedésünkben mutatkozik meg, hogy a Lélek szerint élünk-e, valamint a Szentlélek gyümölcsein keresztül, amelyek Pál szerint szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Figyeljük meg ma, hogyan jelent meg a Szentlélek gyümölcse életünkben. Amikor pedig megjelenik, a körülöttünk lévő emberek felfedezhetik, hogy hívők vagyunk, azaz hogy Isten gyermekei vagyunk. „A Lélek ezen ereje által tudnak Isten fiai gyümölcsöt hozni. Ő, aki beoltott minket az igaz Szőlőtőbe, a Lélek fakaszt általunk gyümölcsöt, ami "szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás" (Gal 5,22-23). A Lélek a mi életünk; minél inkább megtagadjuk önmagunkat (vö. Mt 16,24-26), annál tevékenyebbé tesz bennünket a Lélek (vö. Gal 5,25): A Szentlélek által adatik a visszahelyezés a Paradicsomba, a fölmenetel a mennyek országába, a visszatérés a fogadott fiúságba: az, hogy megkapjuk a bizalmat, hogy Atyánknak szólíthassuk Istent, örökösei leszünk Krisztus kegyelmének, a világosság fiainak hívnak, és részesei vagyunk az örök dicsőségnek (Nagy Szent Basziliosz).” (KEK 736)
Feladat a mai napra: Igyekszem a Szentlélekkel együttműködve hitelesen megélni istengyermekségemet, akiről mondhatják, hogy türelmes, kedves, jóságos stb.