XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2013. május 29., szerda

Május 29.Iz 66,8-14a                         (ő a mi anyánk a kegyelem rendjében)
Ki hallott valaha ilyesmit, ki látott ehhez hasonlót? Jöhet-e világra egy ország egyetlen nap alatt? Megszülethet-e egy nemzet egy pillanat alatt? Mert Sion éppen csak vajúdni kezdett, máris megszülte fiait. Vajon én, aki megnyitom a méhet, tán nem akarom a szülést is? - mondja az Úr. És én, aki akarom a szülést, tán bezárom a méhet? - mondja Istened. Örülj, Jeruzsálem, s ujjongjatok ti is mind, akik szeretitek! Örüljetek és vigadjatok, akik gyászoltatok miatta! Hogy tejével táplálkozzatok és jóllakjatok vigasztalása ölén, és elteljetek gyönyörrel dicsőségének emlőjén. Mert ezt mondja az Úr: Íme, kiárasztom rá a békét, mint folyamot; és mint kiáradt patakot a nemzetek dicsőségét. Ölükben hordozzák csecsemőiket, és a térdükön becézik őket. Mert a fiút, akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket; Jeruzsálemben leltek vigasztalást. Ennek láttán örülni fog szívetek; csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak.

„Szűz Mária, mert az Atya akaratához, Fia megváltó művéhez és a Szentlélek minden indításához teljesen hozzásimult, az Egyház számára a hit és a szeretet példaképe. Ezért ő "az Egyház kiemelkedő és páratlan tagja", "példaszerű megvalósulása" és az Egyház "előképe" is.” (KEK 967) „Szerepe az Egyházzal és az egész emberiséggel kapcsolatban még ennél is több. "Engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével - egyedülálló módon együttműködött az Üdvözítő művével a lelkek természetfölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk."” (KEK 968) A századokon át Mária jelentősége az Egyház számára nem csökkent, hanem inkább növekedett. Minden időben a keresztények hittel fordultak Mária anyai szívéhez és találtak nála oltalmat, erősítést, segítséget valamint a hit és a szeretet igazi példaképét. „Mert a fiút, akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket; Jeruzsálemben leltek vigasztalást.” Tulajdonképpen az Egyház ez az új Jeruzsálem, amelyben Isten fiái üdvözülnek, vigasztalást nyer lelkük. Azonban Izajás jövendölését az egyházatyák mindig Máriával is hozták kapcsolatba, mivel ő az Egyház előképe és Anyja. Mária ma is magához hív minket, hogy megtapasztaljuk anyai vigasztaló szeretetét, és táplálja lelki életünket - engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével. „Hogy tejével táplálkozzatok és jóllakjatok vigasztalása ölén, és elteljetek gyönyörrel dicsőségének emlőjén.” Néhány szent ezt nagyon kézzelfoghatóan tapasztalták meg. Pl. egy legenda szerint Clairvaux-i szent Bernát egyszer egy szoptató Madonnát ábrázoló oltár-szobrához imádkozott és megkérte Máriát, „Mutasd meg, hogy anya vagy…”. Ekkor a szobor megelevenedve tejet fröccsentett Bernát ajkára. Ezért nevezik e jelenetet Lactatio-nak, azaz Tejcsodának. Azonban mások szerint csak látomásában történt meg, hogy a Szűzanya saját tejével táplálta Bernátot. Nekünk ma nem kell sem csodát, sem látomást várnunk, azt viszont kérhetjük, hogy Mária anyai szeretetével vonjon magához. „Ennek láttán örülni fog szívetek”. 
Feladat a mai napra: Próbálom Mária anyai szeretetét továbbítani azoknak, kikkel ma találkozom, és megvigasztalni azokat, akiknek erre van szükségük.