XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2013. május 31., péntek

Május 31.Lk 1,46-50                         (A Szent Szűz tisztelete)
Mária így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad.

„"Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék" (Lk 1,48). "Az Egyház Mária-tisztelete a keresztény kultusz természetéhez tartozik." A Szent Szüzet "méltán tiszteli az Egyház különleges tisztelettel. Már a legősibb koroktól fogva »Istenszülő« néven tisztelik, és a hívők minden veszedelmükben és ínségükben az ő oltalma alá futnak könyörgésükkel (...). Ez a tisztelet (...) teljesen egyedülálló ugyan, mégis lényege szerint más, mint az imádás, mellyel a megtestesült Igét, valamint az Atyát és a Szentlelket imádjuk, s melyre a Mária-tisztelet nagyon is ráhangol;" ez a tisztelet fejeződik ki az Isten Anyjának szentelt liturgikus ünnepekben és a Mária-imádságokban, mint például a szentolvasóban, mely "az egész evangélium breviáriuma".” (KEK 971) Ma gondolkozzunk el azon, hogyan éljük Mária kultuszát, mit jelentenek számunkra a Mária-imádságok? Van-e kedvenc Mária ünnepem, imádságom, és miért? Hogyan állunk Máriával és a hagyományos Mária-tisztelettel, biztos attól is függ, milyen környezetben nőttünk fel, milyen szokások voltak a családban, a templomban. Engem például befolyásolt a környezetemben lévő protestáns nézet Máriával kapcsolatban, sokáig kritikusan álltam a Mária-tisztelttel szemben. És a közös rózsafüzér-imádság a templomban nem nagyon győzött meg engem, túlságosan ledarálva éreztem. Azonban mégis közelebb kerültem Mária személyéhez, amikor személyesen kezdtem vele beszélni imádságomban, és olyan rózsafüzéren vettem részt, ahol az emberek kéréseiket szívből intézték Máriához. Lehetett érezni Mária iránti szeretetüket. Milyen jó, hogy Máriával való kapcsolatunkat egyre mélyebben, valódibban és személyesebben élhetjük meg. Köszönjük Mária, hogy türelmesen vársz, amíg felfedezzük igazi lényedet, ki vagy igazan  számunkra.
Feladat a mai napra: Kiválasztok magamnak egy Mária-elnevezést a Lorettói litániából (pl. Igazságnak tükre, Bölcsességnek széke, Örömünknek oka, Lelki tiszta edény), amely most leginkább közel áll hozzám, és a nap folyamán többször elismételem.