XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. október 10., csütörtök

Október 10.

Jn 13,34-35                       (A szeretet, hogy Istent önmagáért szeretjük mindenekfölött)

Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”
„A szeretet az az isteni erény, amellyel Istent önmagáért mindenekfölött szeretjük, felebarátunkat pedig úgy szeretjük, mint önmagunkat, Isten szeretetéért.” (KEK 1822). „Jézus a szeretetből új parancsot alkotott. Övéit "mindvégig" szeretve (Jn 13,1), kinyilvánítja az Atya szeretetét, amelyet Ő maga kap. A tanítványok egymást szeretve Jézus szeretetét utánozzák, amelyet ők is kapnak. Ezért mondja Jézus: "Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben" (Jn 15,9). Továbbá: "Ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket" (Jn 15,12).” (KEK 1823). A szeretet, a Lélek gyümölcse és a törvény teljessége megtartja Isten és az ő Krisztusának parancsait: "Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok az én szeretetemben." (Jn 15,9--10)” (KEK1824). „Krisztus irántunk való szeretetből halt meg, amikor még "ellenségek" (Róm 5,10) voltunk. Az Úr megköveteli tőlünk, hogy úgy szeressük, mint Ő, ellenségeinket is, hogy a legtávolabbinak is felebarátja legyünk; hogy mint Őt szeressük a kicsinyeket és a szegényeket. Szent Pál apostol felülmúlhatatlan leírást adott a szeretetről: "A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel." (1Kor 13,4-7).” (KEK 1825). „Szeretet nélkül, mondja az Apostol, "semmi vagyok". Bármiféle kiváltság, szolgálat vagy erény (...), ha szeretetem nincs, "mit sem használ nekem". A szeretet fölülmúl minden erényt. Első az isteni erények között: "Megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet" (1Kor 13,13).” (KEK 1826).

Feladat a mai napra: Ma Isten iránt ki akarom fejezni szeretetemet azáltal, hogy törekszem akaratának és törvényének teljesítésére.