XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. október 12., szombat

Október 12.

Róm 8,14-17.26-27          (A Szentlélek ajándékai és gyümölcsei)

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk… Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.
„A keresztények erkölcsi életét a Szentlélek ajándékai támogatják. Ezek az ajándékok maradandó készségek, amelyek az embert tanulékonnyá teszik, hogy kövesse a Szentlélek indításait.” (KEK1830). „A Szentlélek hét ajándéka a bölcsesség, az értelem, a jótanács, a lelki erősség, a tudomány, a jámborság és az istenfélelem. Teljességükben Krisztushoz, Dávid fiához tartoznak. Kiegészítik és tökéletessé teszik azok erényei, akik megkapják őket. A híveket tanulékonnyá teszik arra, hogy készségesen engedelmeskedjenek az isteni sugallatoknak. "A te jó Lelked vezéreljen engem egyenes úton" (Zsolt 143,10). "Akiket az Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (...) Ha pedig gyermekei vagyunk, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei." (Róm 8,14.17).” (KEK 1831). „A Szentlélek gyümölcsei azok a tökéletességek, amelyeket a Szentlélek formál ki bennünk, mint az örök dicsőség zsengéit. Az Egyház hagyománya tizenkettőt sorol föl: "szeretet, öröm, békesség, türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság" (Gal 5,22--23 a Vulgata szerint).” (KEK 1832). Mennyire fontos, hogy kifinomítsuk lelkünk hallását. Hiszen a Szentlélek csak a finom szellő susogásával szól hozzánk és int bennünket az isteni erények gyakorlására. Ahhoz, hogy meghalljuk őt, tudnunk kell csöndet teremteni önmagunkban és magunk körül, hogy meghallhassuk a Szentlélek susogását az ausztrál bennszülöttekhez hasonlóan, akikről mondják, hogy amikor kutat akarnak fúrni, a földre helyezik fülüket, hogy meghallják a földalatti víz csobogását. Utána pedig nekiállnak kutat fúrni. Így tehát nekünk sem elég csupán meghallani a Szentlélek intéseit, hanem tettekre is kell váltani azokat. Ha valóban őt hallottuk, akkor ott terem lelkünkben az öröm, a béke, és minden gyönyörű gyümölcse.

Feladat a mai napra: A mai napon időt szánok a csendre. Elvonulok egy csöndes helyre, ahol a legjobban ki tudok kapcsolni, hogy hallgassam a Szentlélek hozzám intézett szavát.