XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. október 18., péntek

Október 18.Péld 24,12-18                    (bocsánatos bűn)
Hogyha azt mondod: „Hisz nem tudtunk róla!”, aki a szíveket vizsgálja, az látja. Aki a lelked fölött őrködik, az tudja, és a tette szerint fizet az embernek. … Ilyen a bölcsesség ismerete a lelkednek, hogyha szert tettél rá, biztos a jövőd, és nem hiúsul meg a reménységed. Ne lesd, mint a gonosz, az igaznak házát, és ne pusztítsd el a nyugvóhelyét! Mert az igaz fölkel, ha hétszer esik is, de a gonosztevők esése végzetes. Hogyha ellenséged elbukik, ne örülj, ne ujjongjon szíved, amikor elbotlik. Hátha meglát az Úr és elítél érte, tőle meg elfordítja a haragját!


„Bocsánatos bűnt akkor követünk el, amikor jelentéktelen anyagban nem tartjuk meg az erkölcsi törvény által előírt mértéket, vagy amikor súlyos anyagban nem engedelmeskedünk az erkölcsi törvénynek, de hiányzik a teljes ismeret vagy a teljes beleegyezés.” (KEK 1862)
„A bocsánatos bűn gyöngíti a szeretetet; a teremtett javak iránti rendetlen szeretetet fejez ki; akadályozza a lélek fejlődését az erények és a jócselekedetek gyakorlásában; ideigtartó büntetést érdemel. A szándékosan elkövetett és megbánás nélkül maradt bocsánatos bűn lassanként előkészíti a halálos bűn elkövetését. Mindazonáltal a bocsánatos bűn nem szakítja meg a szövetséget Istennel. Isten kegyelmével emberi módon helyrehozható. "A bocsánatos bűn nem foszt meg a megszentelő kegyelemtől, Isten barátságától, a szeretettől, így az örök boldogságtól sem" (II. János Pál pápa: Reconciliatio et poenitentia apostoli buzdítás, 17). "Az ember, amíg a testet hordozza, nem lehet meg könnyebb bűnök nélkül. De ezeket a könnyebbeknek mondottakat ne vedd semmibe. Ha semmibe veszed, amikor mérlegeled, rettenj meg tőlük, amikor számlálod őket! Sok könnyű egy súlyosat alkot: sok csepp tölti meg a folyót, sok apró szem tömeget alkot. És mi a remény? Mindenekelőtt a gyónás..." (Szent Ágoston).” (KEK 1863) Imádságban beszélgethetünk Istennel ezekről a kis, apró bűneinkről: Hogyan látja ezeket? Mikor kicsinyítjük le őket, mondván, csak „egy kis csepp”? Hogyan tudnánk jobban elkerülni a bocsánatos bűnöket? Milyen gyorsan kelünk fel, amikor elestünk és fogadjuk el Isten irgalmát? Isten akarja, hogy tökéletesek legyünk, de a szeretetben, nem a bűntelenségben. Ezért elsősorban nem a bűntelenségre kell törekednünk, hanem a hangsúly az Istennel való kapcsolat ápolásán kell, hogy legyen, azt tenni, amit neki kedves. Az élet tökéletessége megmutatkozik az Istenben vetett végtelen bizalomban, ahogyan látjuk Jézusnál: Az Atya „velem van, nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami tetszésére van.” (Jn 8,29)
Feladat a mai napra: Felírom papírra egy visszatérő bűnömet. Elhatározom, hogyan akarok ma ellene állnom.