XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. december 10., kedd

December 10.Napi elmélkedéshez:         Mt. 5,17-20
Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában. Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.

A mai elmélkedéshez Sieger Köder képét vehetjük elő, amelyet a lelkigyakorlatos füzet borítékán találunk meg. Esetleg már is szántunk arra időt, hogy alaposan megnézzük, mit is ábrázol. Hat alakot látunk, egy fába beillesztve: az Ószövetség egyik legfontosabb személyeit. Ábrahámot a törzsben, Mózest középen a két kőtáblával, mellette baloldalon Jákobot, aki alszik, és akinek feje fölött egy létrát sejthetünk, a másik oldalon pedig Dávid királyt látjuk a hárfával és egy imádkozó embert, akit nem lehet azonnal azonosítani. Vajon egy próféta? Egy ószövetségi látnok? József? Inkább az utóbbi személyről van szó, mivel nem mással tűnik ki, mint azzal, hogy Máriát és Jézust szolgálja. A baloldalon még látjuk keresztelő Jánost, aki rámutat a gyermek Jézusra, akit Mária felemelve a kezében tart. A kis Jézus a kép központja, akihez minden igazodik. Ő a törvénytábla fölé emelkedik, mivel ő az új törvény, amelyben beteljesedik a mózesi törtvény. Sieger Köder képe azt ábrázolja, amit Jézus a mai idézetben szavakkal fejez ki: „Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.” Jézus nem akart egy új vallást létrehozni, sem érvényteleníteni a próféta által mondott szavakat, ahogyan sok kortársa gondolta azt, amikor látták, hogyan beszélt és viselkedett a farizeusokkal szemben. Jézus azonban visszautasította a túlságosan szigorú és szó szerinti törvény alkalmazását, és annak a saját elképzelések szerinti értelmezését. „Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert … elvetitek a törvény komolyabb parancsait, a jogot, az irgalmat és a hűséget.” (Mt. 23,23) Az írástudók és a farizeusok magukat helyezték a törvény fölé, és saját tetteikkel akarták igazolni magukat Isten előtt. Így önmagukat állították középpontba és nem ismerték el, hogy a jóság forrása Isten. Vizsgáljuk meg ma magunkat, hogyan tartjuk meg és tanítjuk Isten parancsait. Ugyanis mindig szemünk előtt kell tartanunk, hogy csak Jézus élete és szava fényében érthetjük meg igazán jól és helyesen a mózesi törvényt és a próféták szavait. „A törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk.” (Jn. 1,16-17)

Feladat a mai napra: Kiválasztom Isten egy szavát, parancsát, amire a mai napon különösen szeretnék figyelni és hűségesen megtenni azt.
--- A lap hátsó oldalát felhasználhatjuk feljegyzéseknek! ---
Este: Visszatekintés a napra: Hogyan alakult a mai napom? Mit döntöttem el, mit tettem? Mennyire vontam be Istent a döntésembe? Mikor cselekedtem csupán a saját elképzeléseim szerint? Most Isten jóságos kezébe helyezem életemet.