XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. december 7., szombat

December 7.Napi elmélkedéshez:   Zsolt 16,5-11
Uram, örökrészem és kelyhem, te tartod kezedben sorsomat. Mérőláncom kedves földre esett, s kedvem telik örökségemben. Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem még éjjel is figyelmeztet. Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem s testem is békében fog majd nyugodni. Nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt. Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké.

Isten nemcsak a Messiás tevékenységét és halálát hirdette meg, hanem megdicsőülését is. A tegnapi részletben a Bölcsesség könyvéből kíváncsiak voltak arra: Lássuk hát, igazak-e a beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, mert - saját szava szerint - Isten oltalmában részesül!” (Bölcs 2,16-20). E mellett ott áll szilárdan Isten ígérete: Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. (Iz 52,13). Isten azt ígéri, hogy Ő maga fog tanúságot tenni Szolgája mellett, ő teszi a pontot a történetre. Ez pedig a föltámadás és a megdicsőülés lesz. Ha Jézus életére tekintünk, gyönyörű látni, miként váltotta valóra Isten minden szavát. A mai zsoltárt úgy olvashatjuk, mintha Jézus szájából hangozna el. Elolvasva a zsoltárt mélyebb bepillantást nyerünk Jézus lelkületébe, az örömbe és hálába, amit az Atya iránt érzett, valamint abba a biztonságba és bizalomba, amiben az Atya iránt élt. Isten megígérte, és ígérete szikla szilárd. Erről szol a 119. Zsoltár csodálatos dicsőítő dala Isten szaváról, mely ugyanúgy Jézus szájából hangozhatott el. Ez a mi reményünk. Isten sosem csal meg minket. A mi életünkben is megvalósítja, amit megígért. Ha hiszünk benne, és rábízzuk az életünket, áldássá fogja változtatni életünket. Karácsony bennünk fog megújulni, mint ahogy mindenkiben megújul, aki engedi, hogy Isten ígérete beteljesüljön életében.
Hálás szívvel tekintsünk most vissza az elmúlt hétre, és gondoljuk át tapasztalatainkat, és így készüljünk a csoportos megosztásra. Gondolkozzunk el azon: Hol tapasztaltam ezen a héten Isten jelenlétét? Melyik idézet, gondolat, üzenet lett fontos számomra? Hogyan tudtam végezni a lelkigyakorlatot, az Istenre való odafigyelést a mindennapi tennivalóm alatt? Mi segített nekem leginkább, mi volt nehéz számomra? Miben fedeztem fel Isten irántam való szeretetét? Voltak új tapasztalataim, felismeréseim?

Feladat a mai napra: Felírom egy cédulára azt az üzenetet, amely számomra a legfontosabb lett ezen a lelkigyakorlaton, és engedem, hogy napközben is kísérjen engem.
--- A lap hátsó oldalát felhasználhatjuk feljegyzéseknek! ---
Este: Visszatekintés a napra: A mai napot hálaadással zárom le. Meggyújtok egy gyertyát, és végig pergetem lelki szemeim előtt azt, ami velem történt a mai napon és ezen a héten. Hálát adok azért, hogy Isten velem van, hogy formál és vezet engem. Kérem a következő hétért a kegyelmet, hogy hűséggel folytatni tudjam a lelkigyakorlatot, közelebb kerülhessek hozzá, és szívből szeretni, követni tudjam őt.