XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. december 6., péntek

December 4.Napi elmélkedéshez:   Iz 9,1-6
A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midián idejében. Mert minden harcban viselt sarut, minden vérben forgatott ruhát elégetnek, s tűznek lesz martaléka. Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.

Ki az, akiben beteljesedik Isten ígérete? Isten nemcsak azt jövendölte prófétái által, hogy mikor, hol, kitől, fog megszületni, milyen körülmények közt, hanem azt is, hogy milyen tulajdonsággal fog rendelkezni. Isten Fia lesz (vö. Zsolt 2,2-7). Neve, amint a mai idézetben olvashatjuk: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Isten lelke nyugszik majd rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. (Iz 11,2-4). Alázatos lesz, irgalmas és szelíd: Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a szigetek (Iz 42,2-4). A fönti idézet nagy örömről számol be. Mi ez a nagy öröm, amiben a nép részesedni fog, amikor eljön a Messiás? A béke, az igazságosság örömében. Olyan Messiást ígér, aki felemeli az embert, aki nem úgy bánik velünk, mint az elnyomóink, ő elismeri küzdelmünket és megadja nekünk méltányos jutalmunkat. Akik megélték a kommunizmust jól átérzik, mit jelenthetett az Izraeliták számára a gyarmatosság, a lehetetlen elnyomás, a kizsákmányolás. Mennyire vágytak a felszabadulásra! Bár Jézus nem azért jött, hogy felszabadítsa őket a római hatalom alól, ezért meg is haragudtak rá olyannyira, hogy inkább elvetették őt, keresztre feszítették, szabadon engedve egy bűnözőt, mert nem értették meg, miként Jézus Messiás. Ez az öröm belső valóságra értendő, nem pedig külsőre. De azáltal, hogy Jézus a belső valóságunkat meg tudja változtatni, képesek leszünk arra, hogy külső körülményeinket is átalakítsuk. Néha velünk is megtörténhet, hogy egy teljesen más képünk van arról, hogy Jézus kicsoda, mint amilyen ő valójában. Ezért nagyon fontos, hogy időt szánunk a szemlélődésre, és átelmélkedve ezeket az igerészeket megpróbáljuk felderíteni életünkben, hogy milyen módon tapasztalhattuk ezt már meg.

Feladat a mai napra: Átolvasva a fönti jövendöléseket, bejelölöm, melyiket tapasztaltam meg, melyik a legkedvesebb számomra, és kiírva egy cédulára egy látható helyre teszem, hogy emlékeztessen engem Jézus irántam való szeretetére.
--- A lap hátsó oldalát felhasználhatjuk feljegyzéseknek! ---
Este: Visszatekintés a napra: Melyik Szentírási idézet fogott meg engem legjobban? Mit tanultam ma Jézusról? Milyen jellemét fedeztem fel ma? Milyen eddigi felfogásomat Jézusról írt felül? Hálát adok a Szentléleknek mindazért, amit a mai napon végbevitt bennem, és kérem, hogy folytassa munkáját, ismertesse, szerettesse meg velem Jézust nagyon.