XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. december 15., vasárnap

December 15.

- A Tíz parancsolat

 Iz 35,1-6a.10; Zs 145; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11

ALLELUJA! Dicsérd lelkem, az Urat! Dicsérem az Urat, amíg csak élek, zsoltárt énekelek Istenemnek, amíg csak leszek. Ne bízzatok fejedelmekben, emberek fiaiban, akik nem segíthetnek! Ha lelkük elszáll, visszatérnek a földbe, terveik még aznap mind megsemmisülnek. Boldog, akinek segítője Jákob Istene, akinek az Úrban, az ő Istenében van reménye! Ő alkotta az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Hűségét megtartja örökre, igazságot szerez a méltatlanul szenvedőknek, kenyeret ad az éhezőknek. Az Úr megszabadítja a foglyokat, az Úr a vakokat látóvá teszi, az Úr felemeli a lesújtottakat, az Úr az igazakat szereti. Az Úr megoltalmazza a jövevényeket, felkarolja az özvegyet és az árvát, de elpusztítja a bűnösök útjait. Király az Úr mindörökké, a te Istened, Sion, nemzedékről nemzedékre.

A mai vasárnap az ún. „Gaudete” az öröm vasárnapja. A napi szentírási szakaszok kifejezik a várakozás örömét, annak az Istennek az eljövetelét, aki megszabadít minket, aki igazságot szerez a méltatlanul szenvedőknek, kenyeret ad az éhezőknek, és aki az ember pártján áll. A mai zsoltár az Isten csodálatos dicsérete. A zsoltárosnak van miért dicsérnie az Urat, mert rengeteg tapasztalatot szerzett arról, hogy az Isten hűséges, igazságos, jóságos, gondviselő, élvezet Vele együtt lenni. Nem tud betelni az örömtől, szüntelen ujjongásra készteti őt: Dicsérem az Urat, amíg csak élek, zsoltárt énekelek Istenemnek, amíg csak leszek. A zsoltár meghív minket is arra, hogy csatlakozzunk ehhez az ujjongáshoz. De hogyan? Egyrészt csatlakozhatok a másik öröméhez, pl. amikor valakinek a gyermeke kritikus állapotban kerül a kórházba, és másnapra már annyira jól van, hogy haza is mehet, akkor ez egy óriási öröm, amiért mindannyian hálát adunk Istennek. Másrészt pedig örülhetünk saját élményünk miatt. Hiszen az Isten nemcsak másokkal tesz jót, hanem velünk is. Ezért tekintsünk vissza, vegyük észre azokat a pillanatokat az életünkben, amikor mi magunk voltunk azok, akikkel jót tett, akit megszabadított, akiről gondoskodott, akit megvigasztalt, megerősített, akinek igazságot szolgáltatott. Örömünk olykor végtelen hálával és meggyőződéssel egyesül, hogy valóban jó az Úrba vetni teljes bizalmunkat és reményünket, mert egyedül ő az, aki az ember segítője.
Isten hogyan segít az embernek? Ezen a héten egy új ciklust szeretnénk kezdeni, mégpedig a tízparancsolatra szeretnénk fókuszálni. Talán kicsit furcsa lehet pont most karácsonyra készülve. Mégis úgy gondolom, hogy pont a karácsonyi előkészületünkben segíthet nekünk, hiszen rávilágít arra, hogy kit is várunk. Isten mivel szerez az embernek igazi boldogságot? Nemcsak azzal, hogy jót tesz velünk, hogy segít, megszabadít, meggyógyít, hanem azzal is, hogy konkrét keretet és célt ad az életünknek. Ha gyermek születik a házba, megváltozik az élet, hiszen a szülőknek ki kell alakítaniuk egy napirendet, mely a gyermeknek állandóságot, biztonságot ad. Így a legelső jótétemény Isten részéről a számunkra az, hogy törvényeket ad, egy konkrét keretbe helyezi az életünket, hogy el tudjunk igazodni az életben, és lássuk magunk előtt az utat, amin haladnunk kell. Télvíz idején, amikor havazik egy gépkocsivezető számára a legrosszabb, ha hófúvások keletkeznek, és eltűnik előtte az út. Hány baleset történik ilyenkor, hány ember ragad le az úton, és kerül komoly életveszélybe! Ugyanígy jár az az ember, akinek életéből hiányzik a konkrét keret. Szükségünk van játékszabályokra, ahhoz, hogy el tudjunk igazodni az életben. Egy társadalom csak konkrét törvényekkel tud jól működni. Isten népe csak úgy tud Isten közösségében élni, ha látja az odavezető utat.

Feladat a mai napra: Ezért a mai napon reflektáljuk arra is, hogy mennyi jó származik nekünk a tíz parancsolatból, és fejezzük ki Istennek irántuk való örömünket és hálánkat.