XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2013. december 6., péntek

December 2.Napi elmélkedéshez:   Mik 5,1-4a
De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Letelepedhetnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig. Ő maga a béke lesz.

Egy lelkigyakorlat lényege az Istennel való személyes találkozás. Tegnap azt gyakoroltuk, hogy az imádság helyes módját sajátítsuk el. Ezt ma is tegyük meg hasonlóképpen. Szoktassuk magunkat arra, hogy minden nap figyelmes, tapintatos, tiszteletteljes magatartással közeledjünk Istenhez, a találkozás őszinte vágyakozásával. De kicsoda ez az Isten, akivel találkozni szeretnénk? Vagyis pontosabban kifejezve, kicsoda ez az Isten, aki a velünk való találkozásra siet? Hiszen Ő az, aki már megtette felénk az első lépést még mielőtt elkezdtünk volna gondolkodni azon, hogy felé lépjünk-e. Kérjük a Szentlelket, hogy segítsen jobban megismernünk őt. Lelkigyakorlatunk mottója: „Szavaim be fognak teljesedni” (vö. Lk 1,20). Pár percet elcsöndesedve gondolkozzunk el azon: Miről beszél nekem ez a mottó? Ez az idézet Gábor angyal szájából hangzott el, aki Zakariásnak megígérte, hogy fia fog születni. Isten nevében szól hozzá, és szavai emlékeztetik őt Isten különféle pillanatokban tett ígéretére. Isten szava válasz Zakariás régi vágyára, hogy utódja szülessen, meghallotta és figyelembe vette Zakariás imádságát. Mennyire fontosak számunkra Isten ígéretei, hogy választ kapunk Istentől legmélyebb óhajainkra, hogy megértve és meghallgatva érezzük magunkat! Az elnyomásban élő Izraeli nép régtől vágyott olyan uralkodó után, aki helyreállítja a békét, az egységet, az igazságosságot, és a jólétet. Ez a vágyakozás egybecseng belső sóvárgásunkkal, amikor megoldatlan helyzetekkel kerülünk szembe, mint pl. egy súlyos betegséggel, fogyatékossággal, az öregségben történő leépüléssel, munkanélküliséggel, családi konfliktusokkal, igazságtalansággal… Milyen gyakran fordulunk ilyenkor Istenhez, mint egyetlen reményünkhöz, hogy segítsen helyreállítani életkörülményeinket. Engedjük a mai napon közel magunkhoz a megoldatlan kérdéseinket, helyzeteinket. „Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál!” (Iz 63,19). Tárjuk oda Istennek, és engedjük, hogy jövendölése igazi válasz legyen számunkra.

Feladat a mai napra: Figyelmes leszek környezetem iránt. Ha valamilyen igazságtalanságot, nehézséget érzékelek, csendes imában odaviszem Isten elé.
--- A lap hátsó oldalát felhasználhatjuk feljegyzéseknek! ---
Este: Visszatekintés a napra: Mit érzékeltem a mai napon? Hogyan hatotta át a mai elmélkedés a napomat? Hol találkoztam a megváltás szükségletével? Milyen pillanatban és módon tapasztaltam az Isten jelenlétét? Válaszolt nekem? Hogyan érzékeltem válaszát? Napom lezárásaképpen hálát adok mindazért, amit ma tapasztalhattam, bocsánatot kérek Istentől, ha figyelmetlen, bizalmatlan, türelmetlen voltam. És kérem a Szentlélek segítségét, hogy holnap is vezessen és tanítson engem Isten útjaira és a helyes imádságra.