XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. március 10., kedd

Nagyböjti hétköznapi lelkigyakorlat: 3. hét, 3. nap
Napi elmélkedéshez:       Lk 6,31-36

Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik benneteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Mert ha azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen hálára számíthattok? Hisz így a bűnösök is tesznek jót. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálát várhattok érte? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanazt visszakapják. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, a Magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz. Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.

A mai idézetben Jézus arra figyelmeztet minket, hogy miben kell Jézus tanítványainak különbözniük azoktól, akik nem hisznek Istenben – azaz a pogányoktól. Nem csupán abban, hogy jót tesznek. Mindenekelőtt az ellenségszeretetről kell felismerni Jézus tanítványait, a keresztényeket. Az ellenségszeretet által nem mást fejezünk ki, mint az Atya irgalmát. Ezért Jézus az irgalomra fekteti a hangsúlyt, amikor az ellenségszeretetről tanítja a tanítványait. Mit is jelent az irgalom? A latin szóból, a misericordia-ból jön: miseria: nyomor és cor a szív. Az irgalom készség arra, hogy a nyomorgó, szenvedő lénnyel létegységre lépjünk, szívből együtt érezzünk vele. Az irgalom isteni tulajdonság. Ő az, aki végtelen irgalmasságát megmutatta Jézus Krisztus személyében, aki együttérzett és szenvedett az emberekkel. Végső soron nem csak együtt érzett velünk, hanem azért jött, hogy megszabadítson minket és felkínálja, megmutassa nekünk az utat az életbe. Amikor azt mondja Jézus, Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas, arra a képességre utal, amit mindannyian Istentől kaptunk, hiszen Isten minden embert saját képmására és hasonlatosságára teremtett. Mi is képesek vagyunk együtt szenvedni az emberekkel. Az ellenségszeretet legmélyebben ezt jelenti. Akkor leszünk képesek azt szeretni, aki nekünk rosszat tett, amikor nemcsak a felszínen reagálunk a másik tettére, hanem mélyebben meglátjuk benső nyomorát. Hiszen az ember csak akkor igazán boldog, amikor szeret. Sokszor a benső nyomor az, ami képtelenné tesz arra, hogy szeressünk. De ki az, aki nekünk segíteni tud kilépni ebből a nyomorból? A probléma mindig ott kezdődik, amikor személyes sértésnek vesszük a másik viselkedését, és azzal a gyanakvással párosul, hogy a másik nekem biztosan rosszat akar. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Mi lehetünk az elsők, akik meg tudjuk állítani a rossz láncát, amikor engedjük, hogy a szívünk mélyebbre kutasson, testvérré, együtt szenvedővé, megértőjévé váljon a másiknak. Ez nem könnyű, de üdvösségre vezető.

Feladat a mai napra: Ma megpróbálok nem elítélni másokat butaságaik miatt, hanem meglátni bennük értékeiket, és kifejezni nekik megértésemet, együttérzésemet.
Este:Visszatekintés a napra: Hogyan bántam a mai napon embertársaimmal? Tudtam Isten irgalmát közvetíteni számukra? Köszönöm, Mennyei Atya, hogy szeretett fiad, lányod vagyok. Köszönöm, hogy végtelen a te irgalmad. Köszönöm, hogy minden nap újra segítesz, hogy fejlődjek a szeretetben, az embertársaim iránt való irgalmasságban.