XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. március 16., hétfő

Nagyböjti hétköznapi lelkigyakorlat: 4. hét, 2. napNapi elmélkedéshez:       Jn 12,23-33

Jézus ezt válaszolta: „Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Megrendült a lelkem. Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” Erre szózat hallatszott az égből: „Megdicsőítettem és ezután is megdicsőítem.” A nép, amely ott ácsorgott, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: „Angyal beszélt vele.” Jézus megmagyarázta nekik: „Nem miattam hallatszott ez a szózat, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal hal meg.
Jézus a kérésre, hogy „látni szeretnénk Jézust” (Jn 12,21) egy igen meglepő választ ad. A világ látni akarja Jézust, de milyen Jézust? A csodatevőt, gyógyítót, nagy szónokot, ördögűzőt, vagy kit? Jézus azt a képet akarja mutatni magáról, amiről felismerik majd, hogy ő az Isten fia: A megfeszített Krisztus képét, aki ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok. A földbe hulló búzamag képe ez, aki nem akarja megmenteni életét, hanem odaadja, hogy mindenkinek élete legyen. Mit jelent Krisztushoz tartozni, krisztusinak lenni? Jézus azt mondja: Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Jézust követni mindenben, búzamaggá válni vele, akik tudatosan döntenek amellett, hogy nem akarják megmenteni életüket minden áron, hanem bő termést akarnak hozni. Jézus sokszor nagyon erős kifejezéseket használ. És itt is figyelemre méltó az a szó, amikor Jézus azt mondja: Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Sokszor szeretjük enyhíteni Jézus kifejezéseit. De a görög „μισῶν” tényleg azt jelenti, hogy „gyűlöl”. De mit kell gyűlölnünk? Magát az életet? Jézus a „ψυχὴν“ szót használja, ami annyit jelent, mint „lehelet, lélek, élet”. Jézus nem a fizikai vagy lelki életünkre gondol, mint olyanra, hiszen ezt az Istentől kaptuk, és tudjuk, hogy ő szereti azt, amit teremtett, mert ha valamit gyűlölt volna, meg sem teremtette volna (vö. Bölcs 11). Itt pontosabban az „én-központúságot” kell érteni, amikor az ember saját erejéből akar élni, életének saját ura és princípiuma akar lenni, Isten nélkül. Aki Krisztushoz akar tartozni, lépjen ki tudatosan mindennap a maga körül forgásából, adja át magát Istennek, hogy Jézussal szeretetté tudjon válni, akiknek élete Istenhez vonzza az embereket. Így fog igazi gyümölcsöket teremni.
Feladat a mai napra: Ma tudatosan arra figyelek, hogy kilépjek önmagamból, és átengedjem magam a szeretetnek. Ehhez kérem Jézus segítségét.
Este: Visszatekintés a napra: Hogyan életem meg a mai napot? Milyen események kívánták meg tőlem, hogy kilépjek önmagamból a nap folyamán? Hogyan éltem meg ezt? Hol volt jelen Jézus? Tudtam-e követni a példáját? Kérem a kegyelmet, hogy holnap jobban tudjam szeretni és követni őt. Lezárom imámat egy Miatyánkkal.