XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. március 19., csütörtök

Nagyböjti hétköznapi lelkigyakorlat: 4. hét, 5. nap
Napi elmélkedéshez:       Jn 12,1-7

Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek neki. Márta felszolgált és Lázár is a vendégek közt volt. Mária vett egy font valódi nárduszból készült, drága olajat, megkente vele Jézus lábát és megtörölte a hajával, a ház betelt az olaj illatával. Az egyik tanítvány, az iskarióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta: „Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények közt?” De nem azért beszélt így, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt és eltulajdonította, amit rábíztak. Jézus így szólt: „Hagyd békén! Hadd tegye, hiszen temetésem napjára teszi.
A mai evangéliumi jelenet egy gyönyörű találkozásról szól. Jézus a barátainál van vendégségben Betániában húsvét előtt hat nappal. Utolsó látogatása ez. Imádságunkban próbáljuk ismét beleképzelni magunkat e jelenetbe, kialakítani fantáziánkkal a színteret. Kik vannak jelen? Milyen a ház, a terem, hogyan van berendezve? Hol van Jézus, hogyan van jelen? Ki vagyok én e jelenetben, hol találom meg benne a helyemet? Látom, amint Márta felszolgál, behoz különféle finomságokat, Lázár ott ül a vendégek közt, és egyszer csak bejön Mária, aki vett egy font valódi nárduszból készült, drága olajat, megkente vele Jézus lábát és megtörölte a hajával, a ház betelt az olaj illatával. Érezhetem orromban a nárdusz olaj finom illatát. A szeretet csodálatos gesztusa ez. Mária érzékeny Jézus iránt, érzi e momentum különlegességét. Nem sajnálja Jézusra pazarolni akár egész vagyonát, hogy kifejezze iránta való szeretetét. Érzi, hogy ez az, amit most megtehet Jézusért, és Jézus engedi, jól esik neki. Sőt, amikor Júdás méltatlankodni kezd, Jézus kivédi Máriát.
Mit jelent szeretni? Hogyan tudjuk szívünkben megőrizni a szeretetet? A szeretet szintóniába akar kerülni azzal, akit szeret. A szeretet érzékeny, vágyik arra, hogy megajándékozza a másikat, odaajándékozza magát a másiknak, életet adjon a másiknak. Ahhoz, hogy erre képesek legyünk, szükségünk van arra, hogy Jézus előbb szeressen minket. Így nagyon fontos, hogy az imádságunk lehessen az Istennel való gyöngéd találkozás helye, ahol ő lehet az, aki hozzám jön, vesz egy font valódi nárduszból készült, drága olajat, megkeni vele lábamat és megtöröli a hajával. Szokatlan lehet számunkra ez a gesztus Jézustól, de emlékezzünk csak a lábmosásra: ha nem engedem, hogy Jézus megmossa a lábam, nem lehetek közösségben vele. Ha nem engedem, hogy gyöngéd legyen hozzám, nem tud bennem felszökellni gyöngéd isteni szeretete, amit az emberek felé akar árasztani. Jézus irántunk való érzékenysége érzékenyé tesz minket mások helyzete iránt, és képessé tesz az önfeledt szeretetre.
Feladat a mai napra: Megpróbálok meglátogatni egy beteg vagy idős családtagomat vagy ismerősömet, és Mária érzékenységével szeretni, szolgálni őt.
Este: Visszatekintés a napra: Hogyan életem a mai napot? Kit tudtam meglátogatni? Tudtam-e gyöngédséggel, érzékenységgel jelen lenni számára? Hogyan éltem meg ezt? Hogyan volt jelen számomra Jézus? Esetleg mi esett nehezemre? Kérem a kegyelmet, hogy holnap jobban tudjak kapcsolatban maradni Jézussal. Lezárom imámat egy Miatyánkkal.