XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. december 10., szombat

December 10.Mt 2,1-2.9b                        (Abban bízhatunk, hogy számunkra is mindig ragyog egy vezércsillag, Isten világossága kísér bennünket)
Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt.

A három bölcs egy csillag vezetésével útnak indult az újszülött királyához. Az elmúlt két hét alatt mi is egy utat tettünk meg, egy lelki utat a mindennapi életünkben. Isten világossága vezetett minket, Isten igéje. Különböző találkozásaink, tapasztalataink voltak. Ha most visszatekintünk erre az útra, először csak az utolsó hétre, majd utána az egész lelkigyakorlatra: Melyik volt számomra a vezérfonál? Miben, illetve milyen tapasztalatban bővelkedtem? Milyen fényt kaptam? Hogyan szólított meg Isten? Sikerült jobban megismernem őt? Miben? És magamat is jobban megismertem?
Ha megfigyeljük a bölcsek útját, azt láthatjuk, hogy nem egyenesen vezetett a gyermekhez. Először Jeruzsálemben keresték az újszülött királyt, „rossz” helyen. De nem kerültek zsákutcába, hanem onnan az út tovább vezette őket a helyes cél felé. A bölcsek nyitottak voltak Isten útmutatására. Mi is érezhetjük, hogy még nem érkeztünk a célhoz és életünkben nem mindig egyenesen úton vezet minket az Isten. De abban bízhatunk, hogy számunkra is mindig ragyog egy vezércsillag, Isten világossága kísér bennünket. A karácsonyig még hátra lévő napokban kérjük Istentől: „Küldd el világosságodat és igazságodat, hadd vezessenek és vigyenek el engem szent hegyedre s hajlékodba.” (Zsolt 43,3) 
Feladat a mai napra: Elgondolkozom azon, mit jelent számomra Istennek hódolnom, és hogyan fejezhetem ki hálámat mindazért, amit eddig adventben kaptam tőle.