XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. december 6., kedd

December 6.Iz 42,1-9                             (A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki)
Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Isten, az Úr, aki megteremtette az egeket és kifeszítette: Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Megtettelek a népnek szövetségül, és a nemzeteknek világosságul, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek.

A mai idézet a várt Messiás tulajdonságait ábrázolja. Izajás prófétán keresztül Isten a szolgájáról beszél népeknek, utána pedig maga a küldöttjéhez szól. Az eljövendő Messiás gondosan fog bánik az emberekkel. Így tett Jézus, aki a megígért Messiás. Szeretettel és irgalommal bánt minden emberrel, úgy, ahogyan szüksége volt rá. A megtört embert fölemelte, megerősítette az emberben pislákoló reményt, az igazságot olyan világosan mondta el, hogy nem sértette meg az illetőt hanem helyére hozta. Ha olvassuk az evangéliumot, nagyon fontos arra figyelnünk, hogyan lépett Jézus kapcsolatba az emberekkel, hogyan alakulnak a párbeszédek, milyen volt pl. Jézus magatartása a házasságtörő asszonnyal szemben (Jn 8,1kk.), a pénzsóvárgó Zakeussal szemben (Lk 19,1kk.), vagy az áruló Júdással szemben (Mt 26,50). Velünk ugyanígy bánik: mindig megerősít, megújít, sosem mond le rólunk, akkor sem, amikor gyengék, gyarlók vagyunk. 
A mai imádságunkban gondolkozzunk el azon, hogyan szoktunk bánni saját magunkkal és embertársainkkal. Hogyan reagálunk, amikor másokban észre vesszünk valami hiányosságot, tökéletlenséget vagy hibát? Mint Isten választottai arra kaptunk meghívást, hogy Jézusi módon bánjunk mindenkivel. Más ember számára fény lenni – „Megtettelek a nemzeteknek világosságul”-, azt is jelenti, hogy megerősítsük mások önbizalmát, bizalmát. Ahelyett, hogy kritizálnánk az, ami nem tetszik nekünk a másikban, a munkatársban, a családtagban, a gyerekekben..., igyekezzünk magunk változtatni a dolgon.
Feladat a mai napra: Próbálok bátorítani valakit, aki össze van törve vagy nagyon le van sújtva.