XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. december 4., vasárnap

December 4.Iz 60,1-5.19         (Életünk is tükrözzön vissza valamennyit abból a világosságból, amelyet Istentől kaptunk)
Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted! Mert íme, sötétség borítja a földet, és homály a népeket, de fölötted felragyog az Úr, és dicsősége megjelenik fölötted. Nemzetek jönnek majd világosságodhoz, és királyok felragyogó fényedhez. Hordozd körül szemedet, és lásd: mindnyájan összegyűltek, eljöttek hozzád! Fiaid messziről jönnek, és leányaidat ölben hozzák. Akkor meglátod majd, és földerülsz, megdobban és kitágul a szíved; mert rád száll a tenger vagyona, nemzetek gazdagsága jön hozzád. Nem lesz többé a nap nappali világosságod, és a hold fénye nem világít neked, hanem az Úr lesz neked örök világosságod, és Istened az ékességed.

Izajás próféta üdvösséget és Isten dicsőségét jövendölte Izrael népének. Mint a teremtés első napján, fény fog támadni a sötétségben. Nekünk keresztényeknek ez a jövendölés Jézus születésékor betejesedett. Isten dicsősége megjelent a világban. Egy kicsiny, gyenge emberfiában megmutatta Isten dicsőségét. Mennyire ragyogtak azoknak az arcuk, akik az újszülött kisbabában felfedezték a várva várt Messiást: A három bölcs arcán, amikor hódoltak neki. Vagy Simeon és Anna arcán, amikor a templomban látták és karjukba vették az újszülött gyermeket. Simeon megértette, hogy most eljött megjövendölt világosság: „Látja szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására.” (vö. Lk 2,30-32)
Ebben az adventben újra hozzánk szólnak Izajás próféta szavai: „Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod!” Életünk is tükrözzön vissza valamennyit abból a világosságból, amelyet Istentől kaptunk. Isten fényét, aki örök világosságunk, aki igazi értelmet ad az életünknek. Ha bennünk ég a Jézus és Isten iránti szeretet, akkor életünk is elkerülhetetlenül ezt fogja sugározni.
Egy zsidó származású jezsuita pap mesélte, hogy megtérését és hivatását egy 90 éves ortodox szerzetesnő segítette elő. 15 evésen felkereste a már beteg és azért ágyban fekvő apácát, az orosz cárcsaládból leszármazottját, mert érdekelte őt a történelem. Nem hitt Istenben, de észre vette, hogy arca mindig ragyogott, és egy nap megkérdezte tőle: „Miért vagy mindig boldog?” És az apáca bár először vonakodott, de aztán mégis elkezdett neki Jézusról beszélni, aki neki szíve öröme volt, és közben arca még jobban ragyogott. Akkor értette meg a fiú, hogy Jézus a boldogság kulcsa. Még 90 évesen, akár ilyen nehéz körülmények közt is lehet Isten jelenlétét, dicsőségét sugározni.
Feladat a mai napra: Ahelyett, hogy egy kimerült arcot mutatnék, megpróbálok a mai napon valamennyit Jézus szeretetéből sugározni.