XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. április 14., péntek

Április 14.„Jézus testét leveszik a keresztről.”         13. stáció.

„Mikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el lábszárát, hanem egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki.” (Jn 19,33-34)

A Jézus mellett függő két haldoklónak megtörték lábszárát, hogy ne maradjanak szombaton, az ünnep napján a kereszten. Jézus lábszárát azonban nem kellett megtörni, mert már meghalt. Így teljesedett be az Írás szava: „Csontot ne törjetek benne. És más helyen: „Föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak.” (Jn 19, 31-37)

Jézus halálakor sötétség borul a tájra, a nap eltűnik, a Templom kárpitja kettéhasad, a föld megremeg, zuhog az eső. A Mennyei Atya siratja Fiát. Jézus Testét leveszik a keresztről és az anya ölébe teszik. Mária átöleli a drága testet és hangtalanul sír. Ringatja, mint kicsi korában, sebeit öntözi könnyeivel. Mária sír, de hiszi, hogy amit Fia előre megjövendölt, bekövetkezik. Ez a bizalom, ez a remény tartja életben, és átsugárzik mély fájdalmán.

Feladat a mai napra: Felteszem magamnak a kérdést: tudok-e bízni, remélni Isten jóságában akkor, ha elveszíteném legközelebb álló szerettemet? Ma a vigasztalás Anyjával együtt imádkozom azokért, akik gyászolnak. Imádkozom Jézushoz a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.