XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. április 20., csütörtök

Április 20.Lk 24,35-48                       (Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell)

Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: "Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van." Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: "Van itt valami ennivalótok?" Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk: "Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak." Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat, s így folytatta: "Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt."

Amikor az emmauszi tanítványok lángoló szívvel visszasietnek Jeruzsálembe, hogy elhíreszteljék a tanítvány-társaiknak, hogy velük mi történt, Jézus egyszer csak megjelent az egész csoportnak. Érdekes, hogy megint nem ismerik fel őt, pedig azt gondolhatnánk, hogy már Péter is látta, már az emmauszi tanítványok is látták épp az előbb, és mégse ismerik fel? Nehéz felismerni a feltámadt Jézust. Valószínűleg mindig kicsit másképp nézhetett ki. De nem is az a fontos, hogy testi szemeinkkel felismerjük-e őt, hiszen csak a szívünk szemei képesek felismerni Jézust. S talán volt is már olyan tapasztalatunk, ahol azt éreztük hírtelen azzal kapcsolatban, akivel éppen beszélgettünk, hogy „most Jézussal találkoztam”. S ez így is van. Legyünk figyelmesek az iránt, akin keresztül Jézus lép felénk. De azt is érdekes megfigyelnünk, hogy mennyire fontos Jézus számára, hogy a tanítványok értelmét megnyissa és újra, mint az emmauszi tanítványokkal is összerakja velük a mozaikot: Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Talán most dereng a tanítványoknak, hogy hiszen Jézus ezt háromszor is megjövendölte nekik, mielőtt meghalt! Csak most állt össze bennük a kép: a jövendölések, Jézus tanítása és tettei: egy kerek egészről szól minden: Isten megváltó tervéről! Ez a munka nagyon fontos Jézusnak. S talán azért is hangsúlyozza annyira, mert ahhoz, hogy igazán meglássuk az igazságot, ezt a munkát nem spórolhatjuk meg magunknak. És Jézus rávezeti őket arra is, hogy észrevegyék, hogy ők valóban mindezeknek a történéseknek a tanúi. Majd megígéri nekik a Szentlelket, akiről már az utolsó vacsorán is mondta nekik, alig pár nappal korábban: „Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Rövid idő, s a világ nem lát többé, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok majd… A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn 14,18-19, 24-26). Most meg kell tanulniuk a Szentlélek vezetésével élni. Mi is megkaptuk a Szentlelket. Merjünk rábízni életünk vezetését. Ő segít majd nekünk teljessé tenni saját életünk képét és értelmét. És majd abban is segíteni fog, hogy egy kerek egész rajzolódjon ki belőle: Isten csodálatos terve és kifürkészhetetlen útjai életünkkel.
Feladat a mai napra: Folytassuk életünk és a körülöttünk élő világ szemlélését, figyelembe véve mindazt, amit a szentírás rólunk írt. Kérjük Jézus és a Szentlélek segítségét, hogy megnyíljunk előttünk mélyebb értelme.