XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. április 28., péntek

Április 28.Jn 6,1-1 (Jézus az emberek közreműködését kéri a csoda végrehajtásához).

Abban az időben Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt, Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön feléje, így szólt Fülöphöz: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?” Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő tudta, hogy mit fog tenni. „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset” –felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: „Van itt egy fiú, akinél öt kenyér és két hal van, de mi ez ennyinek?” Jézus meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!” Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát: szám szerint mintegy ötezren voltak csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek; ugyanígy (adott) a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jóllaktak, szólt tanítványainak: „Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba.” Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek: „Ez valóban az a próféta, aki a világba jön.” Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.

Jézust nagy tömeg követte, mert sok beteget meggyógyított, és látták a csodajeleket,amiket végbevitt. Jézus nem akarta, hogy a nép azt higgye, hogy ő egy csodadoktor, egy bűvész, ahogy azt sem akarta, hogy azt higgyék róla, hogy politikus, vagy hadvezér, aki megszabadítja Izraelt a külső és belső elnyomóitól. Az őt követő tömeg láttán azonban észrevette azok ínségét, és újabb könnyen félreérthető csodát tesz: a kenyérszaporítás csodáját. A kenyérszaporításhoz felhasználta azt a keveset, amit a nép köréből egy fiú neki adott. Ezúttal Jézus nem a semmiből teremtett, hanem az ember által neki felajánlott öt kenyeret és két halat elkéri, és bőségesen megszaporítja úgy, hogy mindenkinek jusson.
A kenyérszaporítás véghezvitelébe bevonja a tanítványokat. Ezzel felhívja őket arra, hogy az Ő gondja legyen a tanítványok gondja is: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?” - kérdezi tőlük. Majd megbízza őket, hogy telepítsék le az embereket, majd azzal, hogy szedjék össze a maradékot. Az Úrnak hatalmában lett volna mindezt egyedül megtenni, de ő megmutatja, - már a jövő karitatív szolgálatát is előrevetítve - hogy Krisztus mindenkor az ő tanítványai és a benne hívők által akar cselekedni. Példát mutat arra, hogy a tanítványoknak ugyanúgy észre kell venni mások szükségleteit, mint ahogy ezt ő teszi.Jézus a mi egyszerű kis cselekedeteinket, képességeinket, adottságainkat, áldozatainkat felhasználja, ha odaadjuk, felajánljuk Neki. A csoda lényeges momentuma Jézus hálaadása. Ez hála az Atyától kapott öt kenyeréért, és hála azért, mert kedvéért meg fogja azokat szaporítani. Ez emlékeztet arra az imára, amit Lázár feltámasztásánál mondott: „Atyám hálát adok neked, mert meghallgattál”.(Jn 11,41)
A kenyérszaporítás csodája nem csak az éhes tömeg jóllakatásáról szól, hanem az Oltáriszentség előképe is. Minden földi jót felülmúl az, amit Istentől kaptunk, aki önmagát adta értünk Jézus Krisztusban, aki az örök élet kenyere mindannyiunknak.

Feladat a mai napra: Kérem Jézus segítségét egy számomra reménytelennek látszóhelyzet megoldására.