XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. április 7., péntek

Április 7.Veronika megtörli Jézus arcát. 6. stáció.

„Bizony mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”  (Mt 25,40)

Veronika beírta nevét a szenvedés történetbe. Ő ellentétje Cirenei Simonnak. Nem kényszerből, nem is nógatásból siet Jézus elé, hanem mély részvéttel, hogy imádott Megváltójának enyhülést adhasson. Kezében vizes kancsó, karján egy tiszta kendő. Szinte fut, hogy senki ne állja útját. Jézus ráemeli fájdalmas tekintetét és tudja, hogy ez a leánya majd vele lesz egykor a Paradicsomban. Veronika odaér, és nyújtaná a kancsót, hogy megitathassa Urát, de az őr meglöki – a korsó kiesik a kezéből és összetörve ér a földre. Ekkor Veronika nagy szomorúsággal közel lép Jézushoz és szelíd alázattal megtörli a véres drága Arcot. Fel tudjuk-e fogni, milyen jólesik ez az Úrnak? Hiszen arcán folyamatosan, patakokban folyik a vér, és nem tudja kezét használni, hogy néha legalább meg-megtörölhesse. A kendőn azonnal kirajzolódik a Szent Arc lenyomata. Jézus meggyötört arcán enyhe mosoly fut át, szeméből végtelen szeretet árad Veronika felé.

Az Úr minden jócselekedeten otthagyja lenyomatát, úgy mint Veronika kendőjén.”  (Szent II. János Pál pápa). Jézus az utolsó ítéletben arra tanít minket, hogy. Éheztem ugyanis és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, vándor voltam és befogadtatok, mezítelen és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és fölkerestetek.” Ezután megkérdezik az igazak, mikor látták őt így? És Jézus megmagyarázza:, hogy amit eggyel is tettek ezek közül, ővele tették. (Mt 25, 35-36.40) Az igazak tehát nem is tudták, hogy jót tettek. Magától értetődőnek érezték, hogy amit lehet, megtegyék a bajba jutott felebarátjaiknak. Ez a tiszta szív ajándéka és ismertetőjele.

Feladat a mai napra: Ma örömmel segítek egy bajba jutott felebarátomon, esetleg egy hajléktalannak veszek ételt, folyadékot, meghallgatom őt, vagy meglátogatok egy beteget. Elvégzem a pénteki keresztutat.