XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. július 1., szombat

Július 1.Lk 6,24-26                         (De jaj, nektek...)
De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigaszotokat. Jaj nektek, akik most jóllaktok, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok! Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.

Lukács sajátossága, hogy a négy boldogmondás után négy jaj-kiáltásokat is hozzáfűz. De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigaszotokat. Jaj nektek, akik most nevettek, akik jóllaktatok, és akiknek most hízelegnek... Az a kérdés támad bennünk: De miért baj az, ha valaki gazdag, jóllakik, nevet vagy jól bánnak valakivel? Jézus talán azt akarja, hogy mindig szenvedjünk? Csak az kedves az Isten előtt, aki szomorú, és szegény? Amint már a boldogságoknál is megállapítottuk, úgy itt is jól kell értelmezni a szöveget. Jézus nem ítéli el a gazdagságot, sem azt, hogy valaki jóllakik, vagy nevet... De a gazdagság önmagában még nem tesz boldoggá. A gazdagsággal sok jót lehet tenni. De ha valaki csak önmagára fordítja, és nem gondoskodik a szegényekről, akkor a gazdagnak nem lesz könnyű bejutni a mennyek országába (vö. A gazdag és a szegény Lázár példabeszédét: Lk 16,19-31). Jézus egy társadalmi változásra hív: a gazdag gondoskodjon a szegényről, aki jóllakott gondoskodjon arról, aki éhezik, aki nevet, legyen társa annak, aki szomorú. Amikor a társadalmi egyensúly létre jön a szolidaritás és az egymással való törődés által, akkor itt a földön is kézzelfoghatóvá válik köztünk az Isten országa. Jézus erre vágyik, erre hív minket. Isten jól gondolta ki a világot. Minden embernek megadta azt a feladatot, amivel ez a világ egyensúlyba kerülhet.
Feladat a mai napra: Milyen feladatot bízott rám az Isten? Mivel járulhatok ma hozzá ahhoz, hogy körülöttem a világ kicsit jobbá váljon?