XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. július 4., kedd

Július 4.Lk 6,31-36                         (Legyetek hát irgalmasok)
Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik benneteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Mert ha azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen hálára számíthattok? Hisz így a bűnösök is tesznek jót. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálát várhattok érte? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanazt visszakapják. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, a Magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz. Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.

Folytassuk az ellenségszeretet témáját. Jézus azt mondja nekünk: Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Ma egy új aspektus kerül bele a képbe: Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Máténál is elhangzik hasonló mondat, de ott úgy szól: Legyetek hát tökéletesek, amint Atyátok is tökéletes. Lukács a hangsúlyt inkább az irgalomra fekteti. Mit is jelent az irgalom? A latin szó misericordia-ból jön: miseria: nyomor és cor a szív. Az irgalom készség arra, hogy a nyomorgó, szenvedő lénnyel létegységre lépjünk, szívből együttérezzünk vele. Ahhoz, hogy jól megértsem, hogy Jézus mit is akar ezzel mondani, fontos az irgalom fogalmát megfejtenünk. Az irgalom isteni tulajdonság. Ő az, aki végtelen irgalmasságát megmutatta Jézus Krisztus személyében, aki együtt érzett és szenvedett az emberekkel, de nem csak, hogy együtt érezzen, velük, hanem hogy megszabadítson minket és felkínálja, megmutassa nekünk az utat az életbe. Amikor azt mondja Jézus, Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas arra a képességre utal, amit mindannyian Istentől kaptunk, hiszen Isten minden embert saját képmására és hasonlatosságára teremtetett. Mi is képesek vagyunk együtt szenvedni az emberekkel. Az ellenségszeretet legmélyebben ezt jelenti. Akkor leszünk képesek azt szeretni, aki nekünk rosszat tett, amikor nemcsak a felszínen reagálunk a másik tettére, hanem mélyebben meglátjuk benső nyomorát. Hiszen az ember csak akkor igazán boldog, amikor szeret. Mert Istenhez hasonlóan mi is szeretet vagyunk. Sokszor a benső nyomor az, ami képtelenné tesz arra, hogy szeressünk. De ki az, aki nekünk segíteni tud kilépni ebből a nyomorból? Nemde sokszor azt tapasztaljuk, hogy amikor elítélnek minket butaságaink miatt, még rosszabb lesz a dolog? Nemde az segít leginkább, amikor valaki meglátja bennem az értékemet, túl tud lépni a viselkedésemen, és kifejezi megértését, együttérzését? A probléma mindig ott kezdődik, amikor személyes sértésnek vesszük a másik viselkedését, és azzal a gyanakvással párosul, hogy a másik nekem biztosan rosszat akar. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Mi lehetünk az elsők, akik meg tudjuk állítani a rossz láncát, amikor engedjük, hogy a szívünk mélyebbre kutasson, testvérré, együttszenvedővé, megértőjévé váljon a másiknak. Ez nem könnyű, de üdvösségre vezető. Jézus azt mondja: akkor a Magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz.
Feladat a mai napra:  Ma megpróbálok együttérezni azzal, akivel találkozom, valamint meglátni és megbecsülni benne értékét.