XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. december 15., péntek

December 15.Szomorúság/Öröm      Szof 3,14-17
Zengedezzél, Sion leánya, ujjongj Izrael; örvendezzél és vigadj teljes szívvel, Jeruzsálem leánya! Az Úr megsemmisítette ítéletedet, eltávolította ellenségeidet; Izrael királya, az Úr, közötted van, nem kell többé félned semmi bajtól. Azon a napon, majd ezt mondják Jeruzsálemnek: »Ne félj! Sion, ne lankadjon el kezed! Az Úr, a te Istened, közötted van, erős ő és megszabadít. Örvendezik majd feletted örömmel, újjáéleszt szeretetével, és ujjongva vigad fölötted, mintha ünnepet ülne.«

Az öröm a szomorúság ellentéte. De miből jön az öröm? Tudjuk, hogy nincsen felhőtlen élet, és nem azért örülünk, mert nem történik velünk semmi rossz, hanem inkább azért, mert még a rosszban is megtapasztaljuk a jót. Szofoniás próféta arra szólítja fel Izraelt, és egyben minket is: Zengedezzél, Sion leánya, ujjongj Izrael; örvendezzél és vigadj teljes szívvel, Jeruzsálem leánya! Az Úr megsemmisítette ítéletedet, eltávolította ellenségeidet; Izrael királya, az Úr, közötted van, nem kell többé félned semmi bajtól. Milyen nyomasztó, amikor ítélet alatt állunk, mert bűnt követtünk el, mert sok mindent elrontottunk az életünkben, és kemény következményeit hordozzuk akár ifjúkori bolondságainknak. Mégis, ha komolyan vesszük Isten igéjét, és szentségi életet élünk, mi is zengedezhetünk, mert az Úr megsemmisítette az ítéletünket, eltávolította ellenségeinket és köztünk van. Örömünk oka, hogy szeretve vagyunk, hogy valaki leveszi vállunkról az ítélet terhét, megszabadít minket, fölemel és elfogad minket olyannak, amilyenek vagyunk. Igen, amint Izajás mondja: Örvendezve örvendek az Úrban, ujjong lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem, az igazság palástját terítette rám (Iz 61,10). De nemcsak én örvendezhetek, hanem maga az Úr is örvendezik rajtam: Örvendezik majd feletted örömmel, újjáéleszt szeretetével, és ujjongva vigad fölötted, mintha ünnepet ülne. Más fordításokban az mondják, hogy Isten ujjongva vigadozik és táncol miattunk. Mert az ember megmentése és megtérése a legnagyobb öröm oka, amint ezt Jézus is mondja: Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen (Lk 15,7). Mert a legnagyobb öröm a megtérésben nem is a felfogásbéli változás, hanem a hazatérés, hogy újból az övé vagyunk és ő a miénk.

Feladat a mai napra: Amennyiben még nem tettem meg, keresem annak a lehetőségét, hogy elvégezzem karácsonyi szentgyónásomat, és megengedem, hogy Isten örvendezéssel töltse el szívemet a megbocsátás és megválás kegyelme miatt.