XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. szeptember 20., péntek

Szeptember 20.Mt 13,44                             (A szenvedélyek)
„A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet.

„Az emberi személy szabad cselekedeteivel törekszik a boldogságra: a szenvedélyek, azaz tapasztalt érzelmek segíthetik és hozzájárulhatnak ehhez.” (KEK 1762)
„A "szenvedélyek" kifejezés a keresztény hagyomány része. Az érzelmeken vagy szenvedélyeken az érzelmi világ felindulásait és mozgását értjük, amelyek cselekvésre vagy tétlenségre késztetnek azzal kapcsolatban, amit az ember jónak vagy rossznak érez, illetve képzel.” (KEK 1763)
„A szenvedélyek az emberi psziché természetes összetevői, átmenetet és kapcsolatot biztosítanak az érzékelhető élet és a lélek élete között. Urunk az emberi szívet jelölte meg forrásként, amelyből a szenvedélyek indulata fakad” (vö. Mk 7,21).” (KEK 1764)
„Számos szenvedély létezik. A legalapvetőbb szenvedély a szeretet, amit a jó vonzása vált ki. A szeretet kelti föl a távollévő jó iránt a vágyat és a megszerzésére irányuló reményt. Ez az indulat a szóbanforgó jó birtoklása fölötti tetszésben és örömben végződik. A rossztól való félelem váltja ki a gyűlöletet, az elfordulást és a rettegést a jövendő rossztól. Ez az indulat a jelenlévő rossz miatti szomorúságban vagy a vele szembeforduló haragban végződik.” (KEK 1765) „"Szeretni annyi, mint valakinek a javát akarni" (Aquinói Szent Tamás). Minden más érzelem forrása az emberi szív eredeti mozdulása a jó felé. Csak a jót szeretjük (vö. Szent Ágoston).” (KEK 1766)
A fönti példabeszédben az ember nagyon örült a megtalált kincsnek, de ahhoz, hogy az övé legyen, meg kellett vennie az egész szántóföldet. Az öröm motiválta és tette képessé őt arra, hogy mindenét eladja. Az öröm érzése sürgette az illetőt a cselekvésre, mert jónak érezte birtokolni a kincset. A kincs pedig a mennyországot jelképezi. Ma elgondolkozhatok azon, mikor segít nekem az öröm érzése a végső jó mellett döntenem.
Feladat a mai napra:  Kincskereső akarok lenni, keresni a mai nap rejtett kincseit, önmagamban, az emberekben, a körülményekben.