XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 31., csütörtök

Augusztus 31.Lk 12, 16-21                      (Az esztelen gazdag)
Példabeszédet is mondott nekik: „Egy gazdag embernek bőséges termést hozott a földje. Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van annyid, hogy sok évig elég! Pihenj, egyél, igyál, s élj jól! - Ám az Isten így szól hozzá: Esztelen, még az éjjel visszakérik tőled lelkedet. Amit gyűjtöttél, kire marad? - Így jár az, aki vagyont halmoz fel magának ahelyett, hogy az Istenben gazdagodnék.”

A gazdag ember gondolkodása ebben a bibliai szakaszban nagyon modernnek tűnik: ha kicsi lett a hely, építsünk nagyobbat, ha túltermelés van, invesztáljunk, bővítsük a készletet, fejlesszünk, stb. Modern cégeknél manapság ez így működik. Ha a saját ország nem elég, akkor külföldre mennek. Az a fő, hogy minél nagyobb legyen a hozam. Mihez? Hát leginkább, hogy a vezetőség jól megéljen belőle, hogy hátradőlhessenek elnöki székükben és azt mondhassák maguknak: Ember, van annyid, hogy sok évig elég! Pihenj, egyél, igyál, s élj jól! És Isten a mai embernek ugyanazt válaszolná, mint ennek: Esztelen, még az éjjel visszakérik tőled lelkedet. Amit gyűjtöttél, kire marad? - Így jár az, aki vagyont halmoz fel magának ahelyett, hogy az Istenben gazdagodnék.” Ebben a részben láthatjuk, hogy ez a gondolkodás nem is modern, hanem hogy az ember mindig is így gondolkodott. Célja a jólét. Kinek nem lenne ez a célja, hogy meglegyen a szükséges anyagi keret és biztonság az életéhez? Ezzel nincs is semmi baj, Jézus ezt nem is kifogásolja. Sosem tiltotta meg. Nem kívánja tőlünk, hogy nyomorogjunk vagy nincstelenek legyünk. Hanem arra hív minket, hogy Istenben is gazdagok legyünk. Ennek a gazdag embernek a gondolkodása azt sugározza, hogy csak magára számít. Isten nem fordul elő gondolkodásában. Pedig ő az, akivel a végén találkozni fog. Ő kéri majd vissza életét. És akkor mit fog felmutatni? Úgy látszik, az anyagi vagyon semmit sem számít Isten előtt. A mennyországba nem viheti magával. Kire marad akkor? Érdemes olyannak gyűjtésébe erőt fektetni, ami a végén másokra marad? Nemde olyant is érdemes lenne gyűjteni, amit magammal vihetek? Mit jelent Istenben gazdagodni? Persze jó a vagyon, de ha miatta kapcsolatok mennek tönkre mit ér? Viszont, ha vagyonomat arra használom, hogy az embertársaimmal törődjek, akkor már Istenben gazdagodom. Mert végső sorban bennük Őt szeretem.
Feladat a mai napra:  Konkrét cselekménnyel Istenben akarok gazdagodni.

2017. augusztus 30., szerda

Augusztus 30.Lk 12, 13-15                      (Óvakodjatok a kapzsiságtól)
Ekkor valaki megszólalt a tömegben: „Mester, mondd meg testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget.” De elutasította: „Ember, ki hatalmazott fel rá, hogy bírótok legyek és elosszam örökségeteket?” Majd a néphez fordult: „Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.”

Sok családban tapasztalták már azt, hogy mindenki nagyon szerette egymást, míg nem kellett az örökséggel foglalkozniuk. Amikor a pénzre fordul a dolog, óriási viszályok és perpatvarok tudnak keletkezni, még a legkedvesebb emberek között is. Hirtelen akár a legbékésebb ember is ragadó farkassá tud válni. Miért van ez így? Mit vált ki bennünk a pénz? Milyen szerepet játszik az életemben? Jézus kortársai azt hitték, hogy a boldogságot és Isten áldását abban lehet mérni, hogy kinek mennyi vagyona van. Aki szegény, azt Istentől megvertnek tekintették, a gazdagot pedig Istentől megáldottnak, Isten kedvencének. Jézus itt is fontos tanítást ad: nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Hát ez a mi világunkra és épp olyan érvényes kijelentés. Nemde sokan azt hiszik, hogy csak a pénz, a vagyon teszi őket boldoggá? Azt gondolják, hogy boldogtalanságuk oka a pénz hiánya és azon ábrándoznak, ha egyszer milliomosok lesznek... a lottóban nyernek... akkor majd milyen boldogok lesznek. És amikor már mindenük megvan, nemde sokan akkor válnak el, mert képtelenek közösségben élni mással? A közösség attól növekedik, hogy együtt küzdünk meg a mindennapi életért. Ez boldogságunk kulcsa is: hogy időt szánunk egymásra, komolyan vesszük egymást, meghallgatjuk egymást, közös célokat tűzünk ki, ami együtt akarunk megvalósítani, egymásra számítva. Egy ilyen közös cél üdvösségünk elnyerése is, hiszen egymásért felelősek vagyunk. Jézus sose fog bírót játszani köztünk, abban a kérdésben viszont annál szívesebben partner, hogy hogyan tudunk közösséget építeni, és jobban az Isten felé vezető úton haladni. Kérjük ebben az ő segítségét.
Feladat a mai napra: Hogyan tudnám ma a kapcsolatot építeni családtagjaimmal?

2017. augusztus 29., kedd

Augusztus 29.Lk 12, 1-12                        (Óvakodjatok a képmutatástól!)
Közben tízezres tömeg verődött össze körülötte, úgyhogy egymást tiporták, és először csak tanítványaihoz kezdett beszélni: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincs semmi elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s titok, ami ki ne tudódna. Amit sötétben mondtok, világos nappal hallják majd, és amit a zárt falak közt fülbe súgtok, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak, mondom: Ne féljetek azoktól, akik a testet ugyan megölik, de aztán semmi többet nem tehetnek. Megmondom én nektek, kitől féljetek: Attól féljetek, akinek, miután megölt, ahhoz is van hatalma, hogy a kárhozatba taszítson benneteket. Igen, mondom nektek, tőle féljetek. Ugye két fillérért öt verebet is adnak. Mégis az Isten nem feledkezik meg egyetlen egyről sem. Sőt még a fejeteken a hajszálakat is mind számon tartja. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek. Mondom nektek, hogy aki tanúságot tesz mellettem az emberek előtt, azt majd az Emberfia is magáénak vallja az Isten angyalai előtt. Aki azonban megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt. Aki az Emberfia ellen beszél, az bocsánatot nyer, aki azonban a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot. Amikor majd a zsinagógákba vagy a hatóságok és hatalmasságok elé hurcolnak benneteket, ne gondolkozzatok rajta, hogyan védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában majd megtanít rá benneteket, hogy mit kell mondanotok.”

Hogy nincs titok, ami ki ne tudódna, azt a napjainkban sokszor tapasztaljuk a médiában. Valóban úgy tűnik, hogy bármikor bármit a nyilvánosságra hozhatnak. Akár az egyház bűneiből, akár a politikusok titkos cselekvéseiről. A média imádja a szenzációs híreket. De Jézus mondja, senkinek sem kell félnie, aki tiszta szívvel él, Isten maga gondoskodik róla: Ne féljetek azoktól, akik a testet ugyan megölik, de aztán semmi többet nem tehetnek. Attól kell félnünk, vagyis óvakodnunk, aki bennünket cselvetéseivel a kárhozatba taszíthat. Miért hangsúlyozza Jézus azt, hogy nem kell félnünk? Mert az egyik hatalmi módszer a megfélemlítés módszere. Az embereket úgy lehet legjobban manipulálni, ha rémképeket festenek eléjük, és azt hitetik el velük az uralkodók, hogy politikájukkal meg tudják őket óvni a rossztól. Így nem csoda, hogy az egyik rémkép a büntető Isten képe. Jézus azért jött, hogy helyre állítsa az emberekben a helyes Istenképet. Nem Istentől kell félnünk, hanem attól, aki bennünket el akar szakítani tőle. Manapság talán már nem olyan erős a büntető istenkép, a pokoltól már nem nagyon félnek az emberek. De helyére lépett egy másik istenkép: a tehetetlen Isten. Isten igazából le van értékelve, hatalmától meg van fosztva. Már nincs abszolút igazság, pluralizmus van, Isten igazsága is csak egy vélemény a sok közül, akár a saját véleményemmel is egyenrangú. Igazából nincs is szükségem Istenre, a boldogságot magamnak is megszerezhetem. Ez a sátán újabb stratégiája. Az emberek nem is sejtik, hogy ez az út éppúgy a kárhozatba vezet, mert teljesen elszakítja őket Istentől, és az önzés börtönébe zárja őket. Ezért hangsúlyozza Jézus: Mondom nektek, hogy aki tanúságot tesz mellettem az emberek előtt, azt majd az Emberfia is magáénak vallja az Isten angyalai előtt. Aki mellette dönt, annak megadja a Szentlelket, aki mindenben vezetni és az üdvösség biztos útján fogja őt terelni.
Feladat a mai napra:  Mit jelent számomra a plurális világban élni? Hogyan tudnék Isten mellett tanúságot tenni?