XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. november 28., hétfő

November 28.Lk 1,67-79                         (Uram, kérlek add, hogy mi is meglássuk üdvösséget szerző munkálkodásodat saját életünkben)
Áldott az Úr, Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre amelyet Ábrahám atyánknak esküdött. Hogy nekünk váltja be amit ígért, hogy félelem nélkül, és megszabadulva az ellenség kezéből neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük, Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.

Zakariás éneke kísér minket a mai napon. Zakariás a Szentlélektől eltelve énekeli dicsőítő énekét, fia, Keresztelő János, születésekor. Mert rádöbbent arra, hogy Isten hűséges volt ígéretéhez. Izrael története egy dicsőséges és egyben nagyon sötét történet volt, tele bűnnel, istentelenséggel. Zakariásról tudjuk, hogy pap volt, és hogy feleségével, Erzsébettel, együtt Isten előtt igazak voltak, szentül éltek, az Úr parancsai és rendelkezései szerint. (vö. Lk 1,5-17). Mégis saját testén megtapasztalta a hitetlenség sötétségét. Hiszen amikor az angyal hírül adta neki fia születését, és Isten terveit a gyermekkel, nem hitte el. Ezért kilenc hónapig megnémult. Eltudjuk képzelni, hogy Zakariás számára ez a kilenc hónap a bűnhődés időszaka lehetett, amelyben újra meg újra átgondolhatta saját életét és tökéletlenségét és ugyanakkor Isten ígéreteit és hűségét. Ezért a gyermek születésekor nem tudott másként, mint teljes szívből dicsőíteni az Istent csodálatos tetteiért, mert Atyáinkkal irgalmat gyakorolt, és szent szövetségére emlékezett. Mert népét nem hagyja magára, hanem eljön, hogy üdvösséget szerezzen minden embernek. – Uram, kérlek add, hogy mi is meglássuk üdvösséget szerző munkálkodásodat saját életünkben és eltöltődjünk örömmel.
Feladat a mai napra: Kiírok magamnak egy idézetet a mai evangéliumból, többször olvasom és engedem, hogy beleszivárogjon a szívembe Isten ígérete.