XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. január 5., péntek

Január 5.Jn 1,40-42                          (Megtaláltuk a Messiást.)
A kettő közül, aki János szavára követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, s elvitte Jézushoz. Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved.”

János Evangéliumban Simon Péter apostol meghívása más módon jelent meg mint a többi evangéliumban. Érdekes, hogy Simon Péter nem volt az első, aki Jézussal találkozott, hanem testvére András és egy másik tanítvány, akiről János Evangelista nem mondja a nevét. András beszélt testvérének Jézusról, és vitte hozzá. Mennyire határozott volt András számára a Jézussal töltött idő, hogy utána meggyőződve volt arról, hogy Jézus a Messiás. „Megtaláltuk a Messiást.” Saját elképzeléseinkre marad , mit látott, mit tapasztalt András Jézusnál. Csupán kifejezi, hogy ők megtalálták a Messiást. Tudjuk pedig, hogy Keresztelő János közreműködésével történt. De Andrásnak most az az egyes-egyedüli fontos, hogy megtalálták és kívánja ezt a találkozást testvérének, Simonnak is. Amikor Simon megérkezett Jézusnál, nem kell bemutatkoznia. Kiderült, hogy Jézus már ismeri őt név szerint, és ezen túl az Isten vele való szándékát. A Jézussal való találkozásban kap (még) új nevet, ami igazi azonosságát és küldetését jelenti. Nem az, hogy valaki először találkozik Jézussal határozza meg, ki kapja a „szikla helyet”, az „első helyet”, az apostolok között, hanem Jézus eldönti. Ha a mai imádságban fordulunk Jézushoz, akkor ránk is emeli tekintetét, és mondja: „Te ... vagy, .... .”
Feladat a mai napra: Köszönetet mondok Istennek, azokért a személyekért, akik valamilyen módon Jézushoz vezettek engem. Hálával gondolok rájuk.