XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. január 8., hétfő

Január 8.Ter 1,1-3                             (Isten a szava által teremt)
Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: „Legyen világosság”, és világos lett.

A következő időszakban Isten élő Igéjének dinamizmusáról szeretnénk elmélkedni. Bár amikor Isten igéjéről elmélkedünk, nem csupán egy szó, egy nyelvtani jelenetről akarunk elmélkedni, hanem magáról az élő Istenről, aki három konkrét személy: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Isten, aki a világmindenség teremtője, ki akarta magát nyilatkoztatni az emberiségnek, és azt leginkább Jézus Krisztus, az ő egyszülött Fia által tette meg, és a Szentírás által, amely a Szentlélektől ihletett, Isten üzetetét tartalmazza. Isten szólt a történelemben és szólt az emberhez. És amikor Isten szól, akkor egyben cselekszik is. Jóllehet a magyar fülekre furcsán hat, amikor Isten „Igéjéről” beszélünk. De talán nem véletlen, hogy az Anyaszentegyház a „ige” szót használja a latin „verbum” szócska lefordítására, hiszen amint nyelvtanilag egy cselekvést fejez ki, rámutat Isten Igéjének a lényegére: amikor Isten kimond valamit, akkor azt egyben meg is valósítja. Ezt láthatjuk a szentírás legelső verseiben és elbeszélésében. Kezdetben a föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten már jelen volt kezdetkor a földön, lelke már ott lebegett a vizek fölött. Nagy sötétség és csönd volt egészen addig, amíg Isten meg nem szólalt: „Legyen világosság”, és világos lett. Mihelyt kimondta, máris megtörtént. Mert az ige Isten akaratát fejezi ki és valósítja meg. Minden Isten akarata által, Isten kimondott szava által jött létre. És ezért minden teremtmény számunkra Isten üzenetét is hordozza magában: tanúskodik arról az Istenről, aki szeretettel tekintett a világra, és örömét leli abban, hogy kreatívabbnál kreativabb módon alkosson. És alkotása Isten szépségéről vall.
Feladat a mai napra: Szemléljük ma a teremtést, álljunk meg tudatosan egy parkban, kertben, és vegyünk magunknak idő, hogy szemléljük a fákat, virágokat, az eget és a folyókat, hallgassuk a madarak énekét, és engedjük meg, hogy szívünk felfogjon valamit Isten szépségéből és kreatív szeretetéből és háladalra keljen.