XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. április 10., csütörtök

Április 10Jn 8,51-59                          (Aki megtartja tanításomat, nem ízleli meg a halált örökre)

Bizony, bizony, mondom nektek: aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” A zsidók közbevágtak: „Most aztán igazán meggyőződtünk róla, hogy ördögtől megszállott vagy! Ábrahám is, a próféták is meghaltak, s te azt állítod: Aki megtartja tanításomat, nem ízleli meg a halált örökre. Csak nem vagy nagyobb Ábrahám atyánknál? Mert hisz ő meghalt. S a próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?” Jézus így válaszolt: „Ha én dicsőíteném meg magam, mit sem érne a dicsőségem. Atyám dicsőít meg, akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek, de nem ismeritek. Én azonban ismerem, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug volnék. De ismerem, és megtartom tanítását. Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki.” A zsidók felháborodtak: „Ötvenesztendős sem vagy, s láttad Ábrahámot?” Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.” Erre követ ragadtak, s meg akarták kövezni, de Jézus eltűnt előlük, és elhagyta a templomot.

A mai napra a vita annyira elfajul, hogy a végén meg akarják kövezni Jézust. Fontos nekünk is újra megszívlelnünk, amit Jézus mond: Aki az Istentől való, meghallja az Isten szavát. Az ember szívében visszhangzik Isten szava. Hogyan teszi ezt? Mint a mágnes megkeresi ellenpólusát és odavonzódik, úgy az emberben is visszhangra talál, ami isteni. A szeretet, a jóság, az igazságosság egy hullámhosszra kerül bennünk. Minden ember szívében el van rejtve az élet és a szeretet ősi és igazi dala, amiről már elmélkedtünk. Aki meghallja Jézus szavát és hisz benne, elkezdi vele dúdolni az ősi dalt. Egyértelművé válik, hogy egy forrásból származnak. De aki nem hallja meg, az nem ismeri Istent, hanem más ura van. Erre utal Jézus, amikor azt mondja: Ti azért nem halljátok meg, mert nem vagytok az Istentől valók. De a hallgatói felbosszankodnak, és ördögtől megszállottnak nevezik Jézust, mert halálosan meg voltak győződve arról, hogy Isten útjain járnak. Teljesen elvakultak. Jézus már elmondta nekik, hogy ő ki, de nem fogadták el. Mégis milyen szelídséggel válaszol nekik: „Nem vagyok ördögtől megszállott, hanem tisztelem Atyámat. Bizony, bizony, mondom nektek: aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” Még mindig nyitva hagyja az üdvösség kapuját annak, aki hinni akar benne. Nem zárja el előlük sem, bármennyire elvetemültek a gondolkodásukban. A zsidók felháborodtak: „Ötvenesztendős sem vagy, s láttad Ábrahámot?” Látszik, hogy csak embernek tartották Jézust, és nem tudták elfogadni, hogy Jézusban több van jelen: emberségében ott van jelen maga az Isten. Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.” Erre követ ragadtak, s meg akarták kövezni, de Jézus eltűnt előlük, és elhagyta a templomot. Milyen kár, ha valaki ennyire elutasítja Jézust. Mennyien vannak napjainkban is, akik nem fogadják el Jézus istenségét, hanem csak embernek tartják. Mennyien vannak környezetünkben, akiket Jézus nem is érdekeli, hanem saját ideológiájukat hangoztatják. Pedig egyedül Jézusban van az üdvösség. Mit tehetünk értük? A legfontosabb az imádság. És ha lehetőségünk nyílik rá, beszélgessünk el velük. De semmiképp se próbáljuk őket erőszakosan megtéríteni, hiszen az nem ér semmit, csak rombol. Inkább csatlakozzunk Jézushoz, és életünkkel éljük eléjük, „dúdoljuk el neki az eredeti dalt”, Jézus reményével, hogy aki meghallja a dalt, majd csatlakozni akar.
Feladat a mai napra: A mai napon cselekedeteimmel akarok tanúságot tenni a szeretet, a jóság és az igazságosság mellett.