XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. április 9., szerda

Április 9Jn 8,31-42                          (Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek)

Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” „Ábrahám utódai vagyunk - felelték -, s nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod hát, hogy szabadok lesztek?” Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mindenki szolga, aki bűnt követ el. A szolga nem marad ott mindig a házban, a Fiú azonban mindvégig ott marad. Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok. Mégis az életemre törtök, mert nem fog rajtatok a szavam. Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam, ti azt teszitek, amit atyátoktól tanultatok.” Erre közbevágtak: „A mi atyánk Ábrahám!” Jézus így folytatta: „Ha Ábrahám fiai vagytok, azt tegyétek, amit Ábrahám tett. De ti az életemre törtök, bár az Istentől hallott igazságot hirdetem nektek. Ábrahám ezt nem tette. Azt teszitek, amit atyátok tett.” De tovább erősködtek: „Nem házasságtörésből születtünk, egy atyánk van, az Isten.” Jézus ezt válaszolta: „Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem. Mert az Istentől való vagyok, tőle jöttem. Hisz nem magamtól jöttem, hanem ő küldött.

Milyen fontos újra meg újra tudatosítani magunkban, hogy kicsoda Jézus, és miért mondja nekünk azt amit mond. A mai idézetben azokhoz beszél, akik elkezdtek hinni benne. „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” De hallgatói rákérdeztek: „Ábrahám utódai vagyunk - felelték -, s nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod hát, hogy szabadok lesztek?”A dal és a zeneszerző képével élve: Az Atya, Jézus és a Szentlélek a zeneszerzők. Egyedül ők tudják, hogy mit jelent élni, hogyan hangzik az élet eredeti dala. Ha az ő nézőpontjukból tekintünk a világra, akkor talán mi is megláthatjuk azt, hogy micsoda torz képek élnek bennünk az életről (a konzumizmus, az erősebb győz, mások kihasználása, gyűlölet, kapzsiság, az önzés mindenféle formái, a függőségek, élvezet hajszolás, stb.). Érdekes azonban, milyen módon reagál hallgatósága. A benne hívőkhöz szólt, és ők a tyúkszemükre taposva érezték magukat, fellobbant bennük az önvédelem: „Ábrahám utódai vagyunk s nem szolgáltunk soha senkinek.” Érzékeny pontra tapintott rá Jézus. Miért érzik azt, hogy védekezniük kell az Istennel szemben? Érdemes átgondolnunk, vajon mi hogyan reagálunk? Miben látjuk az életet, mennyire befolyásol minket családunk és társadalmunk gondolkodása? Miért gondolom azt, hogy az Isten el akarja venni tőlem az életet? Vajon melyikünk elképzelése torz: Istené vagy a miénk? Senki sem mondhatja magáról, hogy tökéletesen tudja, mit jelent élni. Egyedül Isten mutathatja meg nekünk az élet útját. És igencsak szükségünk van arra, hogy Isten letisztítsa bennünk a téves gondolkodásunkat és szabaddá tegyen arra, hogy úgy élhessünk, amint ő azt elgondolta. De vajon talál-e bennem annyi alázatot, hogy megengedjem neki azt, hogy tanítson és megtisztítson? Hiszen csak így találhatjuk meg igazi boldogságunkat.
Feladat a mai napra: Amikor valakire irritáltan reagálok, megállok és átgondolom, hogy mi okozza ezt bennem? Esetleg lehet, hogy neki van igaza?