XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. április 29., kedd

Április 29.Jn 3,7-15   (Aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen)

Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.”  „Hogyan lehetséges ez?” - kérdezte Nikodémus. Jézus így válaszolt: „Izrael tanítója vagy, és nem érted? Bizony, bizony, mondom neked: arról beszélünk, amit tudunk, s arról tanúskodunk, amit láttunk, mégsem fogadjátok el tanúságtételünket. Ha földi dolgokról beszélek, s azt sem hiszitek, hogy fogjátok hinni, ha majd a mennyei dolgokról beszélek? Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia (aki a mennyben van). Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.

Jézus folytatja Nikodémussal a beszélgetést. Újra a keresztségről beszél: hogy újjá kell születnünk Szentlélekből. Talán helyettünk is megfogalmazza Nikodémus a kérdést: „Hogyan lehetséges ez?” Csak a Szentlélek tesz minket képessé arra, hogy Istennel kapcsolatban legyünk. Nekünk már nem kell megkeresztelkedni, hiszen, már meg vagyunk keresztelve. De arra igencsak szükségünk van, hogy nap mint nap megújulunk a ránk kiárasztott Szentlélekben. Isten azonban tudja, hogy az embernek valamilyen módon jelre van szüksége. Isten láthatatlan és megfoghatatlan számunkra. Hogyan higgyünk abban, akit nem látunk? Honnan tudjuk azt, hogy van? Ezért jelt adott számunkra: Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,15).  „Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. (1Kor 1,23-24). Mi a megfeszített és feltámadt Krisztusban hiszünk, aki kereszthalála által megváltott minket, és megnyitotta előttünk a mennyország kapuját.
Feladat a mai napra: Ma lehetőséget keresek arra, hogy időt töltsek egy templomban vagy feszület előtt, és szemléljem Jézust, aki értem meghalt és feltámadt.