XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. április 2., szerda

Április 2.4. Napi elmélkedéshez:  Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni
Mk 15,20-22: Ezután kivezették, hogy keresztre feszítsék. Az egyik arra menő embert, a cirenei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Így vezették ki egy Golgota nevű helyre, ami a Koponya hegyet jelenti.

Ma is követem imádságomban az első héten elhangzott utasításokat. Képzeljem el összes érzékszerveimmel a fönti jelenetet. Hol helyezkedem el, miként vagyok jelen e történésben? Szemlélem Jézust, figyelmem irányuljon rá. Fogalmazzam meg, milyen kegyelmet kérek a Szentlélektől a mai imádságban.
A mai idézetet mind a két főszereplő személyén keresztül szemlélhetjük: Jézus szempontjából és Simon szempontjából. Mit jelentett Jézus számára, hogy valamit segített neki a kereszthordozásban? Milyen módon fogadta el Jézus e segítséget? Nagymama mindig mondta, hogy én nem akarok teher lenni a számotokra. Igen, sokszor szeretnénk mindent önállóan csinálni. Nehezünkre esik elfogadni más emberek segítségét. Sokszor megaláztatásként éljük meg, ha rászorulunk a segítségre. Kérdezzük meg Jézustól, miért ilyen módon alázta meg magát, hogy ő, mint az addig sokak által látogatott segítő, most maga igényel segítséget? Miért nem utasította azt vissza? Talán nekünk még ebben az erőtlen helyzetében is akar és tud segíteni, mégpedig abban, hogy tőle tanuljuk engedni és elfogadni embertársainktól a segítséget. Akkor is, amikor nem mi határozzuk meg azt, hogy ki és hogyan fog segíteni nekünk. Milyen hála és szeretet lehetett Jézus szívében Simon iránt, aki helyette hordozta nehéz keresztjét!
Most pedig cirenei Simon szempontjából szemléljük az eseményeket. Hogyan élte meg ezeket, amelyekbe váratlanul vonták be őt? Halljuk, hogy éppen a mezőről jött, talán az egész napos kemény munka után most fáradt volt. Csak haza akart érkezni. Azonban beleütközött a tömegbe, és rákényszerítették arra, hogy vigye Jézus keresztjét. Mi mehetett végbe Simonban? Talán haragudott magára, hogy pont neki kellett ebbe belecsöppennie. Nem lett volna neki elég baja? Még ennek a gonosztevőnek is vinnie kell a keresztjét? De persze a rómaiak ellen nem érdemes fellázadni, mert akkor még rajta csattan az ostor... . A passió című film így ábrázolja ezt a jelenetet: Simon először még haragosan veszi át Jézus keresztjét, miközben azonban viszi, egyre inkább átkarolja a Mestert is. Simon arca kisimul, ráérez arra, hogy itt valami nagyon más dologban van része. A rákényszerített segítség szeretetből vállalt segítséggé válik. Ezért nem szalad el, hanem végig járja Jézussal az utat. Talán Simon a végén még többet kívánt volna segíteni Jézusnak, pl megszabadítani őt a kínoktól. Nem tudta, de mégis ezt a segítséget nyújtotta: segített Jézusnak a kereszthordozásban. Ott volt Jézus mellett, és jelenlétével erőt adott neki.
Gondoljuk át, mikor találkozhatunk hasonló szituációval, akár saját családunkban, gyerekeink, szüleink, rokonaink szenvedésében, vagy amikor hirtelen más ember keresztjét kényszerítik ránk. Jézus a másikban meghív minket arra, hogy osztozzunk a kereszthordozásban. Ne nehezítsük egymás keresztjét azáltal, hogy elutasítjuk azt, hanem segítsünk azzal, hogy elfogadjuk, és magunkévá tesszük. Egymást hordozhatjuk a szeretet gesztusaiban, az egymás meghallgatásában, az egymásért való imádságban.

Feladat a mai napra: Hagyom, hogy mások segítsenek nekem valamiben, próbálom engedni, hogy ez olyan területet érintsen, ahol nem szívesen fogadom el a segítséget.

Este:Visszatekintés a napra: Szeretetteljesen visszatekintek a napomra. Kivel találkoztam? Volt, aki nekem segített? Volt, akinek én nyújtottam segítséget? Milyen módon tudtam segíteni? Kérem a Szentlélek megvilágosítását, hogy felfedezzem Jézus jelenlétét azokban a személyekben, akikkel ma találkoztam. Hálát adok minden találkozásért.