XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. április 4., péntek

Április 4.6. Napi elmélkedéshez:  Jézus édesanyjával találkozik
Jn 19,25-30: Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!”Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom!” Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!”

A hagyományos keresztúton többször találkozunk Máriával. Két állomás említi Máriát: a negyedik állomás, amikor Jézus édesanyjával találkozik és a tizenharmadik állomás, amikor Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik. János evangélista pedig ránk hagyta, hogy Mária Jézus keresztje alatt állt. Ebből látjuk, hogy Jézus találkozása édesanyjával a keresztúton nem csupán egy rövid epizód volt, hanem az több, mint egy átmeneti találkozás, hiszen Mária állandóan a fia mellett volt. Jézus útitársa volt életében mindvégig, útitársa a megalázó keresztúton is.
Mai imádságunkban szemléljük a fönti jelenetet: „Jézus keresztje alatt ott állt (...)”. Ehhez pedig követjük az első héten elhangzott utasításokat. Figyelmünk irányuljon Jézusra: hogyan éli át életének utolsó és fájdalmas pillanatait? Azt a kegyelmet kérjük a Szentlélektől, hogy segítsen nekünk jobban megismernünk Jézus irántunk való gondoskodó szeretetét.
Nagy tanúságtételt ad Jézus Isten gondoskodó szeretetéről még élete utolsó és fájdalmas pillanatában is. Messze van attól, hogy csak saját magára gondoljon. Jézus tekintete keresi az övéit, azokat, akik nem futottak el, hanem ott állnak a kereszt alatt, a legközelebb hozzá: édesanyja és szeretett tanítványa. Halála előtt mindkettőnek el kell mondani még egy fontos üzenetet. Először édesanyjához fordul, mint ahhoz az asszonyhoz, aki „teljesen otthonos Isten szavában, ki-be jár benne. Isten szavával gondolkodik és beszél; Isten szava az ő szavává lesz, és az ő szava Isten szavából ered. ... Mivel őt ennyire áthatotta Isten szava, anyja lehetett a testté lett Igének.” (Deus caritas est, XVI. Benedek pápa). És élete folyamán egy percig sem távozott el Isten szavától, sem a megtestesült Igéjétől, hűségesen kísérte őt végig. Ezért megtaláljuk őt a kereszt alatt, hogy teljes szívből elfogadhassa Jézus hozzá intézett utolsó szavát: „Asszony, nézd, a fiad!” Újra igent mond Isten Fián keresztül hozzá intézett szavára, így anyja lehetett a szeretett tanítványnak, és vele együtt Jézus összes tanítványának. Engem is szeretettel fogad: fiaként vagy lányaként. Máriához hasonlóan a szeretett tanítvány is szívből hitte és elfogadta Jézus szavát: „Nézd, az anyád!”. Ezért attól az órától fogva házába fogadta. Milyen hála lehetett benne Jézus iránt, az ő gondoskodásáért, hogy nem hagyta magára őt, hanem Máriát anyjául adta neki, aki segíteni fogja anyai szeretetével, jóságával, hitével, és mint Jézusnál, mellette is mindvégig kitart, halála pillanatáig! Amikor Jézus ma hozzám intézi e szavakat: „Nézd, az anyád!” milyen gondolatok, érzések támadnak bennem Máriával kapcsolatban? Mit jelent, hogy édesanyámnak tekinthetem őt? Miért van nekem szükségem rá? Beszéljünk erről Jézussal és Máriával.

Feladat a mai napra: A mai napomat Mária kísérése által akarom megélni. Ehhez egy olyan Mária-képet választok magamnak, amely segíthet rágondolni, és amelyre emlékként visszatekinthetek a nap folyamán.

Este:Visszatekintés a napra: Szeretetteljesen visszatekintek a napomra. Milyen módon volt jelen Mária ma? Megtapasztaltam-e segítségét, gondoskodását? Hogyan tudtam olyan emberek mellett kitartani, akik éppen nehéz keresztet hordoznak? Rábízom őket és magamat Máriára és elimádkozok egy tized rózsafüzért.