XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. április 28., hétfő

Április 28.Jn 3,1-8      (Aki nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten országát)

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: „Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbeviszel, ha nincs vele az Isten.” Jézus azt felelte neki: „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” Nikodémus megkérdezte: „Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újra szülessék?” Erre Jézus azt mondta: „Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.”

Az elmúlt héten rádöbbentünk arra, hogy a feltámadt Krisztus felismerése és a vele való találkozás csak a hit révén lehetséges. Tegyük fel magunknak a kérdést: mit jelent „hinni”? Mit gondolok hitnek? Létezik az a mondás: Szinte ahány ember, annyi hit, ahány felekezet, annyi hitvallás. Számomra mit jelent a hit? A héber az „emuna” szót a hit kifejezésre használja, mely egyben hűséget is jelent. A Katolikus Egyház Katekizmusa így határozza meg: „A hit az ember válasza Istennek, aki kinyilatkoztatja és neki ajándékozza önmagát, és nagyon bőséges világosságot ad az élete végső értelmét kereső embernek.” (KEK 26). Hinni tehát nem csupán arról szól, hogy elhiszek valamit, hanem mindkét szó egy élő kapcsolatra vall, egy belső magatartást jelent Valakivel szemben, mégpedig Istennel szemben, aki kinyilatkoztatja magát nekem, aki választ ad nekem életem legegzisztenciálisabb kérdéseire, én pedig hittel és hűséggel válaszolok az ő szeretetére. Talán azzal a képpel is lehet kifejezni: Isten nekem ajándékozza önmagát, és én visszaajándékozom magamat neki. Erről beszél Jézus Nikodémusnak, amikor azt mondja, hogy újjá kell születni vízből és Szentlélekből ahhoz, hogy megláthassuk Isten országát. Jézus a keresztségről beszél. De még nem nevezi keresztségnek, hiszen félreérthető lehetett volna, mert eddig csak János keresztségét ismerték, itt viszont más keresztségről van szó. Jézus egy új keresztségre hív, amely teljes közösséget jelent Istennel. Ez a teljes közösség azonban csak halála és feltámadása, és a Szentlélek kiáradása után vált lehetségessé. A keresztségben a hitet kérjük Istentől és az Egyháztól, azt az Istenkapcsolatot, amit életünk folyamán hívottak vagyunk kifejleszteni és elmélyíteni egy örök életre.
Feladat a mai napra: Ma saját szavaimmal kifejezem a szentháromságos egy Istenbe vetett hitemet.