XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. április 6., vasárnap

Április 6
Jézus útja a megdicsőülés felé 


Ez 37,12b-14; Róm 8,8-11; Jn 11,1-45

Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: „Hova temettétek?” Azok így szóltak: „Jöjj, Uram, és lásd!” Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szerette őt!'' Némelyek azonban így szóltak: „Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?” Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ!” Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus ezt válaszolta neki: „Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!” Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttét engem!” E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!” A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: „Oldjátok fel, hogy járni tudjon!” A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett.
A mai vasárnap gondolatkörének középpontjában Isten megdicsőülése áll. Hogyan dicsőül meg az Isten? Jézus többször mondja az evangéliumokban, hogy „Atyám, dicsőítsd meg nevedet” vagy az Isten megdicsőül az emberfiában. De mit ért Jézus ez alatt? A mai evangéliumi szakaszban Lázár feltámasztásának történetét hallhatjuk. Márta és Mária, Lázár testvére, Jézushoz küldik a hírt, hogy Lázár beteg és kérik, hogy jöjjön. De Jézus még pár napig vár, s csak utána indul el, mondván: „Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.” A tanítványok azonban félreértik Jézust, azt gondolják, hogy egyszerű betegségről vagy alvásról van szó. Jézus konkrétan kimondja nekik: „Lázár meghalt. És hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most azonban induljunk hozzá!“ Amikor odaértek, kiderült, hogy már négy napja a sírban fekszik, ami azt igazolja, hogy itt igazi halottról van szó. Jézus arra akar rámutatni, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Még a legkilátástalanabb helyezet és állapotot is meg tudja változtatni. Testvéreitől csupán aktív hitet kér. Azt mondja Mártának: „Testvéred fel fog támadni!” Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus folytatta: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?”Márta ezt válaszolta neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!” Később mégis kiderül, hogy Mártának ez a hitvallása csupán kognitív volt. Elméletileg elhiszi Jézusnak, hogy ő a feltámadás és az élet és hogy képes halottakat életre kelteni. De amikor arra kerül a sor, hogy most tényleg megvalósuljon a feltámadás Jézus kéri, hogy vegyék el a követ, kételkedik, figyelmezteti Jézust: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Ezért válaszolja Jézus „Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!” Amint Mártánál láthatjuk, az aktív hit egy tanulási folyamat, hogy ne csak ésszel higgyünk, hanem teljes szívből, teljes lélekből és minden erőnkből. Isten dicsősége ugyanis abban nyilvánul meg, hogy valóban feltámasztja a halottakat. Ez a történet mintegy elővételezi Jézus feltámadását. Jézus fel akarja készíteni tanítványait saját halálára és feltámadására. Ez lesz ugyanis a tanítványok számára a legnagyobb kihívás. És majd a feltámadási történetekben fogjuk is hallani, hogy a tanítványoknak milyen nehéz volt elhinniük, hogy Jézus feltámadt és él. Isten abban dicsőül meg, hogy megmutatja az embernek, hogy valóban Ő az élet Ura, és hatalma van felülírni a természet törvényeit. Az lesz ugyanis legnagyobb tette, hogy Jézust feltámasztja a halálból és ezzel bemutatja, hogy Ő teszi a pontot a történetre. A halál, a gonoszság nem győzhet Isten fölött. Isten nagyobb minden negatív erőnél. És ez számunkra a remény forrása. Amint Ezekiel prófétánál olvashatjuk, az ember aktív hite képes akár egy egész csontmezőt életre kelteni. És Isten azt mondja erre: „Íme, kinyitom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek.“ Engedjük, hogy Isten ezen a héten a mi hitünkkel is számíthasson és csodákat művelhessen rajtunk keresztül.
Feladat a hétre: Ha egy elveszettnek látszó szituációval találkozom, hittel fordulok Isten felé, és imádságommal közbenjárok ennek a helyzet megoldásáért.