XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. április 26., szombat

Április 26Mk 16,9-15                        (Végül a tizenegynek jelent meg)

Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből a hét ördögöt kiűzte. Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el. Ezután idegen alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Visszatérve ezek közölték a hírt a többiekkel is, de nekik sem hittek. Végül a tizenegynek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták. Aztán így szólt hozzájuk: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

Sikerült már idén találkoznunk a feltámadt Úrral? Hol találkoztam életemben a feltámadással? – Amint a tanítványoknál láthatjuk, nem is olyan magától értetődő dolog. Többen elvitték a tanítványoknak a hírt, hogy már nincs a sírban, feltámadt. Úgy látszik, akár hányan beszélnek erről, nem hisszük el, amíg személyesen nem találkozunk vele. Mit jelent a feltámadt Krisztussal találkozni? Az összes feltámadási történetnél rádöbbenhetünk egy fontos jelenségre: a feltámadt Úrral való találkozást nem lehet előidézni. Ő jön felém, ő nyitja meg a szemem, ő magyarázza meg nekem a szentírást, ő kapcsol magához, ő erősíti meg hitemet, és ő mondja meg, mit kell tennem. Mi egyetlen dolgot tehetünk: készséggel és hittel fogadhatjuk. Saját környezetünkben annyi helyzet van, ahol megtörténhet a feltámadás: egy kapcsolat megújulhat, két ellenfél kibékülhet, valaki meggyógyulhat, a mogorvaság és pesszimizmus öröm és reménnyé változhat, stb. Azonban tény és való, hogy vannak olyan nehéz helyzetek, amelyek alaposan felülmúlnak minket. És megtörténhet velünk is, hogy azt mondjuk: ez a helyzet reménytelen! Itt már nem változhat semmi! Ő már mindig ilyen fog maradni!... – Jézus a tizenegynek szemére vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket. Bennünket is felszólít arra, hogy higgyünk a feltámadásban! Mindenhol van és lehet feltámadás, ahol van hit! Mert Istennél semmi sem lehetetlen! A mai napon is tanulhatunk a Szűzanyától, amint ő hittel kitartott a legkilátástalanabb helyzetben is Isten ígérete mellett. Kérjük az ő segítségét!
Feladat a mai napra: A feltámadásba vetett hittel dolgozni akarok egy nehéz kapcsolat megújításán.