XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. június 6., hétfő

Június 6.Mk 1,40-42                                   (irgalmas a tisztátlanokkal)
Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.

Jézus ezekkel a szavakkal küldte tanítványait: „Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket.” (Mt 10,7.8) Látjuk, hogy ebben rejlett saját küldetése, ugyanezt cselekedte ő is. Ezen a héten olyan evangéliumi idézetekkel szeretnénk imádkozni, amelyek arról szólnak, hogy Jézus hogyan élte meg küldetését. Két szemszögből elmélkedhetünk az idézetekkel: 1) beleképzelhetjük magunkat a beteg ember helyzetébe, és átérzzük, hogyan bánt vele Jézus, 2) Jézus helyébe képzelhetjük magunkat, aki minket is megbízott azzal, hogy folytassuk küldetését.
Mark evangéliumának elején rögtön hallunk egy leprás gyógyításáról. Mit jelentett Jézus idejében leprásnak lenni? A gyógyíthatatlan betegség mellett, kizárást jelentett a közösségi életből, és a vallási életből is. Tisztátlanoknak tekintették a leprásokat, mert bűnösök. A leprás nem csupán azt kérte Jézustól: „Tisztíts meg engem!”, tudta, hogy Jézusnak hatalma volt arra, hogy meggyógyítsa őt, hanem Jézusra kell ráhagyni a döntést: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Jézus akarta, mert belsőleg vele érzett. Mint jel, hogy nem fél az érintéstől, kinyújtotta kezét. Jézust nem teheti tisztátlanná a leprás érintése, ő viszont érintésével megtisztíthatja a leprást.
Jézus, mutasd meg ki számunkra a tisztátlan. Milyen érintéssel és hogyan hozhatjuk vissza a közösségbe azokat, akik kitaszítva élnek.
Feladat a mai napra: Egy konkrét személynek kifejezem odafordulásomat.