XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. június 9., csütörtök

Június 9.Jn 9,1-7                                      (Mindenben Istent dicsőíthetjük)
Egyszer útközben (Jézus) látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?”  „Sem ez nem vétkezett - felelte Jézus -, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk. Addig kell végbevinnem annak tetteit, aki küldött, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, s akkor senki sem munkálkodhat. Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak.” Míg ezeket mondta, a földre köpött, nyálával sarat csinált, s a sarat a vak szemére kente, majd meghagyta neki: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.” Ez annyit jelent, mint: „küldött”. Az elment, megmosdott, s amikor visszatért, már látott.

Az emberekben sok megoldatlan kérdés van, és talán az egyik legnehezebb a szenvedés kérdése. Jézus tanítványai a zsidó felfogás szerint azt gondolták, hogy a betegség Isten büntetésének a jele. Ez ma sem változott. Emlékszem egy idősebb nénire, aki elpanaszolta nekem mindenféle baját és bánatát, és azt a kérdezte tőlem: Miért büntet engem az Isten? - Nemde mi is sokszor arra gondolunk, hogy minden nehézségben, betegségben valami miatt bűnhődnünk kell? Jézus válasza rávilágít arra, hogy Isten teljesen másként gondolkodik:  „Sem ez nem vétkezett - felelte Jézus -, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk.” Isten nem fizet vissza bűneinkért. Minden szituációban, a jóban és a rosszban az Ő dicsősége nyilvánulhat meg: meg akarja rajtunk mutatni hatalmát és szerető arcát. Ahhoz, hogy megtapasztaljuk gyógyító erejét, azt kéri, hogy higgyünk benne: higgyünk végső jóságában.
Feladat a mai napra:  Ha valami nehézség ér, felajánlom Isten dicsőségére.