XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. június 7., kedd

Június 7.Mt 9, 35 - 10, 8                  (missziós lelkületünk kiinduló pontja mindig a mélyből fakadó irgalom legyen)
Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és kimerült. „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés” – mondta akkor tanítványainak. – „Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz.” Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. ... Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, megparancsolva nekik: „A pogányokhoz vivő utakra ne térjetek rá, s a szamáriaiak városaiba ne menjetek be! Forduljatok inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa! Betegeket gyógyítsatok meg, halottakat támasszatok fel, leprásokat tisztítsatok meg, ördögöket űzzetek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.

Minden megkeresztelt ember Krisztusban apostoli küldetést kapott. A mai idézetben sok mondanivaló van számunkra arról, hogyan teljesítsük apostoli küldetésünket. Azt halljuk, hogyan hívta össze Jézus a tizenkét tanítványt, az apostolokat, és mire küldte őket. A küldetés ezzel kezdődik: „Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk.” Jézus nem csupán egy tömeget látott, hanem minden egyes embert és annak személyes élethelyzetét. Nem volt számára közömbös, hogyan élnek. Megesett rajtuk a szíve. Jézus irgalmas volt minden ember iránt, benne mutatkozott meg az Isten irgalma. A 35.dik vers összefoglalja Jézus missziós tevékenységét: „Jézus bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette az Ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt.” (Mt 9,35). Látjuk, hogy Jézus a tizenkettőre ugyanazt a feladatot bízta: „Majd odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.” Az apostolok részesülnek Jézus küldetésében. Ugyanakkor tudta azt is, hogy az apostoloknak munkatársakra is szükségük van, mert „az aratnivaló sok, de a munkás kevés. „Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” Fontos, hogy Isten küldötteiként induljanak el, és mindvégig maradjanak kapcsolatban Ővele, Aki küldte őket. Jézus is az Atyától kapta küldetését. Ezért az Atya szeretetét, irgalmát és gyógyító erejét közvetítette. 
Kérnünk kell az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, de észre kell vennünk, hogy Isten minket is küld. A mi életkörülményeink között Jézus szavai hozzánk is szólnak. A tizenkettőt „Izrael házának elveszett juhaihoz” küldte. Ez azt jelentheti számunkra, hogy nekünk elsősorban azokhoz kell fordulni, akik katolikusok, de eltávolodtak a hittől, az Egyháztól. Nézzünk körül saját családunkban, rokonságunkban, ismerőseink között, kik azok, akikhez nekünk kell közelebb vinni az örömhírt? Mit jelenthet számunkra betegeket gyógyítani? A szeretet is gyógyít. A bajoknak sokszor a szeretethiány az oka. Egy kedves szó is gyógyító hatású lehet. Használjuk a szeretet gyógyító erejét!
Jézus, mutasd meg, hogyan élhetjük apostoli küldetésünket. Add meg, hogy szavaidat újra megértsük. Segíts, hogy Hozzád hasonlóan forduljunk minden emberhez, és missziós lelkületünk kiinduló pontja mindig a mélyből fakadó irgalom legyen.
Feladat a mai napra: Egy konkrét személy felé nagy szeretettel fordulok mai napon.