XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. június 8., szerda

Június 8.Mt 15,21-28                                          (Tágítassuk tekintetünket)
Onnét továbbmenve, Jézus Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Ott a környékről közeledett egy kánaáni asszony és hangosan kérte: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávidnak fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek.” De ő szóra sem méltatta. Erre odamentek hozzá tanítványai és kérték: „Teljesítsd kérését, hisz kiabál utánunk.” Ezt felelte: „Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.” Ám az asszony odajött, és e szavakkal borult le előtte: „Uram, segíts rajtam!” De visszautasította: „Nem helyes elvenni a gyerekektől a kenyeret, s odadobni a kiskutyáknak.” Az asszony ellentmondott: „Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a maradékból, amely lekerül uruk asztaláról.” Erre így szólt Jézus: „Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod szerint.” Még abban az órában meggyógyult a leánya.

Első tekintésre itt egy részvétlen Jézussal találkozunk. Úgy tűnik, hogy Jézus nem akar megkönyörülni sem a kérő édesanyán, sem a szenvedő lányán. Tanítványai azt akarják, hogy Jézus segítsen rajta, nem részvétből ugyan, hanem azért, hogy nyugalmuk legyen. Jézus azzal indokolja meg elutasító magatartását, hogy „küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.” Az asszony pedig nem elégszik meg ezzel a válasszal, tovább kérleli. Kéri, hogy lányának is jusson Jézus gyógyító erejéből, beköveteli irgalmát, mert hisz Jézus Istenének jóságában. Az asszony szavai által Jézus felfedezi küldetésének egyetemességét. Az Atya sem tartja vissza a pogányoknak az üdvösség részét. Jézus a tanítványokat először csak Izrael népéhez küldi: ,,Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz.” (Mt 10,7). Feltámadása után pedig az egész világra. Mi is  tágíttassuk mindig újra tekintetünket, hogy bennünket is mindenkihez küldött az Úr. 
Feladat a mai napra:  Figyelek arra, hol oszthatom meg valakivel hitemet.