XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. szeptember 20., szombat

Szeptember 20.Én 8,6-8                (mint a halál, olyan erős a szerelem)
Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra! Mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja. Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is kevesellnék!

Nincs más könyve az Ószövetségnek, amely olyan sok vitát okozott volna, mint az Énekek éneke. Sokszor felmerült a kérdés, hogy milyen jogosultsággal került be a Bibliába, hiszen nincs szó benne Istenről, sőt, a szenvedélyes szerelem hangját használja. Az oly sokféle magyarázat közül csak kettőt tartanak elfogadhatónak: az allegorikus értelmezést, amely szerint Isten szeretete Izrael iránt, és a nép szeretete Isten iránt úgy van leírva, mint a házastársak szeretete egymás iránt, valamint azt a magyarázatot, amely a szöveg természetes értelmét tartja meg. E szerint az értelmezés szerint az Énekek éneke olyan dalok gyűjteménye, amely a törvényes emberi szerelmet ünnepli, amely megszenteli a házastársak egyesülését. A tárgy profán, de mégis vallásos, mert az Isten megáldja a házasságot. Az egzegéták véleményén túl az Énekek éneke világossá teszi, hogy az emberi és az isteni szeretet mennyire összefonódik egymással. Sok nyelven ugyanis csupán egy szót használnak, amikor az emberi és az isteni szeretetről beszélnek. Segítség lehet ez számunkra akkor, amikor egyre jobban felfedezzük a szeretet sokszínűségét, lényegét és összefüggéseit. Az emberi szeretetben visszatükröződik Isten szeretete, hiszen az isteni szeretet az ember szeretetének forrása. Az emberi szeretet viszont elvezet minket az Isten szeretetére. Ennek dinamikája Isten megtestesülésében lett nyilvánvaló számunkra, amikor a szeretet emberi arcot kapott. Ezt az I. karácsonyi prefáció szavai is kifejezik: „hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa”. Isten meghív minket ma arra, hogy szemléljük a szeretet sokarcúságát, kifejezéseit, és fedezzük fel benne Isten szerető jelenlétét.
Feladat a mai napra: Figyelek, miről szólnak azok a dalok, amelyeket ma meghallok akár a rádióban, akár az utcán sétálva, vagy esetleg vásárlás közben. Ha a szeretetről szólnak, milyen szeretetről? És hogyan kapcsolódik ez össze Isten szeretetével?