XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. március 12., hétfő

Március 12.

Lk 23,39-43
Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.”

Hallom ezt a kis vitát, ami ott a kereszten a két gonosztevő közt zajlik. Jézus rám tekint, nyitott szívvel, végtelen megértéssel és türelemmel. Igazi, mély találkozásra vágyik, köztem és közte. Számára ez az idő szent. Megvárja, míg tisztázódnak bennem gondolataim, érzéseim. Hol állok én ebben a vitában? Kinek adok igazat? Annak, meg akar szabadulni a kereszttől, hogy tovább élhesse életét mint eddig? Vagy annak, aki belátja, hogy jogosan kapta a szenvedést, hiszen gonoszságot művelt, s kéri Jézus irgalmát? (Legyek őszinte magammal!) Önvizsgálatomhoz segítségül vehetem a 36. Zsoltárt.
Ne akarjam hitegetni magamat azzal, hogy alázatos vagyok. Még ha vágyom is a tökéletességre, és törekszem is rá, mégsem vagyok még teljesen ott. Most, Jézus keresztje alatt, időm van arra, végiggondolnom életemet, elmúlt időszakomat, bukásaimat, kudarcaimat, küzdelmeimet... Mondjuk el Jézusnak, ami feljön bennünk.
Jézus, én jó akarok lenni, azt akarom, hogy büszke légy rám, hogy szeressél. Ezért sok időt töltök azzal, hogy ..., fontos nekem, hogy.... (Mit próbálok megtenni azért, hogy Isten kedvét lelje bennem?) Mégse mondhatom azt, hogy tökéletes vagyok. Igen, jó nagyokat buktam az életemben... Néha azt kérem tőled: Szabadítsd meg hát magad és minket is. Mert nem bírom elviselni a nehézségeket, nem bírom elviselni, hogy kudarcot vallottam, hogy nem vagyok az, akivé lenni akartam... (Öntsük ki Jézusnak mindazt, ami a szívünkben van!)
A jobb lator bizalma viszont bátorít engem: „Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban.” Ő tudta, hogy tetteinek méltó büntetését kapta, és azt is tudta, hogy te nem csináltál semmit, s direkt-drótod van az Istenhez. Ha valaki tud segíteni rajtam, ha valaki jót tud kihozni abból, amit éltem, akkor az te vagy, Uram! Te nem büntetsz meg tetteimért. „Uram, irgalmad fölér az égig, hűséged a felhőkig. Igazságosságod, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a tenger mélye, Uram, embernek, állatnak, te vagy éltetője. Tenálad van az élet forrása, a te fényedben látjuk a világosságot.” (Zsolt 36,6-7.10). Amikor úgy érzem, mindent kiöntöttem Jézusnak, ami a szívemen van, őszinte szívvel kérem tőle: „Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban.” –
Engedjük, hogy Jézus válasza felhangozzék szívünk mélyéből: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.”

Feladat a mai napra: Ma legyen a bűnbánat és a remény napja. Lehetőséget keresek a szentgyónásra (ha eddig még nem sikerült elvégeznem).