XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. március 31., szombat

Március 31.Iz 53,12                               (Jézus testét leveszik a keresztről és sírba helyezik)
A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában.

Miután látták, hogy meghaltál, átdöfték lándzsával oldaladat, és vér és víz folyt ki belőle. Levettek a keresztről, és új sírboltba helyeztek el. A gonoszok közt adtak neked sírboltot, bár nem vittél végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt a szádban. A halál, a küzdelem utáni nagy csend pillanata ez. Ha eddig küzdöttünk és lázadoztunk a halál ellen, most már nem. Beleadtuk magunkat és kinyílt számunkra az élet ajtaja. Innentől már másként látjuk a világot, saját életünket. Átértékelődtek a dolgok. Ami korábban fontos volt, most mellékessé vált, más csak egy számít, a teljes jelenlét a szeretetben. Egyé váltunk Veled és te velünk. Te felvetted emberi testünket, mi pedig felvehetjük most megdicsőült testedet. Már nincs, ami elválaszthatna minket tőled, sem betegség, sem halál, sem küzdelem. Az sem számít, hol temetnek el, mit gondolnak rólunk. Csak egy számít: te mit gondolsz, a te tekinteted, a te végtelen bölcsességed. Arimateai József és Nikodémus számára, aki gondoskodtak temetéseden, nem voltál gonosztevő. Ők is tudták, felismerték, amit a római százados megvallott, miután látta, hogyan haltál meg: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt.” (Mk 15,39). Isten gyermekeinek más a halála, mint a világ fiainak. Haláluk tanúságtétel. Kérlek, Uram, add, hogy az én halálom is tanúságtétel legyen, hogy rajtam keresztül is felismerhessék, hogy Te vagy az Élet Ura, az Üdvösség Záloga.

Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. „Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.”

Feladat a mai napra: Napomat igyekszem lelki csendben és hálaadásban megélni, ha lehetőségem van, elmegyek szentsírt látogatni, és ott időzni Jézussal. Este pedig elmegyek feltámadási misére.