XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. március 28., szerda

Március 28.Iz 53,9                                 (Jézus harmadszor esik el a kereszttel)
Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát.

Jézusunk, harmadszor is elestél a kereszt terhe alatt. Mi volt számodra a legkeményebb teher? Nemde az ember hitetlensége, hűtlensége, tévelygése, és az irántad való mély bizalmatlansága, ami miatt inkább a saját útjaira tért, és eltávolodott tőled? Amikor ember már nem hisz jóságodban, hanem azt feltételezi rólad, hogy rosszat akarsz neki, hogy nem a boldogság útjára akarod vezetni őt, hanem a pusztulásba. Igen, a bizalmatlanságtól szétszéledünk, mint a juhok. És újabb, legkeményebb esésünk, amikor a magunk útjára térünk. Az orvos által tanácsolt gyógyulás útja sokszor fájdalmas út, és mi nem vagyunk már képesek arra, hogy a fájdalmat elviseljük, mert azt mondják nekünk, hogy a fájdalom rossz. Uram, ha az utunkon azt tapasztaljuk, hogy még több nehézségünk támad, hogy testi-lelki fájdalmunk ismét csak erősödik, és nem akar megszűnni, azt gondoljuk, hogy rossz úton járunk. Pedig lehet, hogy nem? Kérlek szabadíts meg minket az irántad való bizalmatlanság kísértésétől. Ne engedd, hogy eltévelyegjünk, a magunk útjára térjünk, letérve arról az útról, amelyre te hívtál minket, az életszentség útjáról. Tudom, hogy a te utjaid nem az én útjaim. Kérlek, növeld nekünk a belső békét, amikor belenyugszunk akaratodba. Adj erőt arra, hogy fel tudjunk kelni, és utunkat veled és melletted végig tudjuk járni.
Feladat a mai napra: A mai küzdelmeimet felajánlom a körülöttem élő betegekért.